„W związku z zawarciem w dniu 21.12.2012r. Umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia, Spółka została zobowiązana do ograniczenia wydatków kapitałowych planowanych do poniesienia w 2013 roku do 25,0 mln zł. Zaplanowana kwota wystarcza na pokrycie w pełni niezbędnych wydatków związanych z potrzebami realizowanych umów przez Spółkę w roku przyszłym, w tym na Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Opole. Natomiast wartość nakładów na inwestycje odtworzeniowe, modernizacje oraz rozwój zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Ich łączna wartość jest niższa od planowanej amortyzacji" – podał Polimex-Mostostal w sprawozdaniu.

Spółka podała, że ocenia jako "w pełni realne sfinansowanie swoich zamierzeń inwestycyjnych w 2013 roku pod warunkiem wypracowania odpowiednich środków własnych".

Ponadto podkreślono również, że po okresie wzmożonych inwestycji, związanych głównie z budową nowych powierzchni produkcyjnych w Siedlcach (spółka) oraz Sędziszowie (Sefako), w 2012 roku nakłady inwestycyjne zostały "ograniczone do realizacji wyłącznie niezbędnych inwestycji".

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W ub.r. miała 4,1 mld zł przychodów. Obecnie przechodzi restrukturyzację finansową.