Złoża kopalni Lubiatów-Międzychód-Grotów (LMG) należą do największych w Polsce. Jak informuje PGNiG, ich udokumentowane zasoby wydobywalne ropy naftowej wynoszą ok. 7,25 mln ton, a zasoby wydobywalne gazu ziemnego ok. 7,3 mld m sześc. Cała inwestycja, obejmująca 14 odwiertów, z których wydobywane będą ropa i gaz, jest warta 1,7 mld zł brutto. Wykonawcą kopalni było konsorcjum w składzie: PBG SA, Tecnimont KT S.p.a., Thermodesign engineering Ltd.

"Rozruch technologiczny rozpoczął się w połowie października 2012 r. W lutym br. produkcja z kopalni LMG osiągnęła poziom jednego tys. ton dziennie. W dniu 22.03.2013 roku strony podpisały Protokół Odbioru Końcowego, potwierdzający zgodność wszystkich wybudowanych obiektów z zapisami umowy o generalną realizację inwestycji" - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

>>> Czytaj też: Spółki giełdowe szokują słabymi wynikami

Zgodnie z założeniami, w pierwszych latach eksploatacji spółka ma wydobywać ok. 100 mln m sześc. gazu rocznie oraz ok. 300 tys. ton ropy rocznie.

"Dzięki uruchomieniu produkcji ropy z kopalni LMG oraz norweskiego złoża Skarv wydobycie surowca przez PGNiG podwoi się z obecnych ok. 500 tys. ton do ok. 1,1 mln ton rocznie" - szacuje PGNiG.

Reklama

Pierwsze miesiące pracy nie wykazały negatywnego wpływu kopalni na środowisko. PGNiG ocenia, że obiekt ten będzie miał znikomy wpływ na środowisko.

Kopalnia i odwierty znajdują się na terenie dwóch gmin – Drezdenko (Lubuskie) i Międzychód (Wielkopolska). Ok. 70 procent złoża znajduje się w gminie Międzychód. Natomiast sama kopalnia zlokalizowana jest w gminie Drezdenko.

>>> Czytaj też: Polski terminal LNG zagrożony

W 2012 roku grupa PGNiG zanotowała 2,23 mld zł zysku netto wobec 1,75 mld zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny grupy podskoczył o 35 proc. rok do roku do 2,53 mld. Ogromny wpływ na wzrost zysku miała renegocjacja formuły cenowej w kontrakcie jamalskim.