Są to nadal szacunkowe dane, wyrównane sezonowo.

Dane dla strefy euro są zgodne z konsensusem rynkowym. Poprzednie wyniki szacunkowe Eurostatu mówiły o 0,1 proc. spadku w ujęciu kwartalnym.

W IV kw. 2012 r. odnotowano spadek o 0,6 proc. kw/kw w strefie euro, zaś w całej Unii - o 0,5 proc. kw/kw.

W ujęciu rocznym, PKB spadł w I kw. 2013 r. o 1,1 proc. w strefie euro i o 0,7 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,0 proc. spadku w tym ujęciu.

>>> Polecamy: Kryzys w strefie euro: UE nie powinna rezygnować z oszczędności

Dla porównania PKB w I kw. 2013 r. w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 0,6 proc. wobec poprzedniego kwartału.

Spośród państw członkowskich, dla których są dostępne dane, najwyższy wzrost odnotowały Litwa (1,3 proc.), Łotwa (1,2 proc.), Węgry oraz Rumunia (po 0,7 proc.). Natomiast największe spadki PKB zarejestrowano na Cyprze (-1,3 proc.), w Czechach (-1,1 proc.) oraz Estonia (-1 proc.).

Europejskie gospodarstwa domowe wydały w tym kwartale o 0,1 proc. więcej pieniędzy na konsumpcję, wskaźnik ten wzrósł w tym samym stopniu w unii walutowej i we wszystkich krajach członkowskich.

Eksport spadł w strefie euro o 0,8 proc. oraz o 0,6 proc. w całej unii. Import również się skurczył: w strefie euro o 1,1 proc. i o 0,8 proc. w UE

W Polsce PKB wzrósł o 0,1 proc. w ujęciu kwartalnym i o 0,5 proc. w ujęciu rocznym.

>>> Czytaj więcej: GUS: PKB w I kwartale 2013 r. wzrósł o 0,5 proc. w ujęciu rocznym