W każdej części zamówienia tylko oferta konsorcjum PESY została uznana za ważną.

"Jedynie wykonawca Konsorcjum: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. (...) oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A. (...) spełnił warunki udziału w postępowaniu a jego oferta jest ważna i podlega rozpatrzeniu" - głosi uzasadnienie dla wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej z siedmiu części przedmiotu zamówienia.

W poszczególnych częściach zamówienia złożonych zostało od 2 do 4 ofert. Należały one m.in. do Newagu i H. Cegielskiego - Fabryki Pojazdów Szynowych.

Całość zamówienia podzielona została na siedem części, obejmujących modernizację od 2 do 43 wagonów różnych typów. Konsorcjum PESA będzie miało 24 miesiące na realizację zlecenia. Jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszych ofert stanowiła cena.

Modernizacja wagonów to kolejna odsłona inwestycji taborowych PKP IC. W 2011 roku spółka wykonała naprawy rewizyjne 890 wagonów oraz 59 lokomotyw, w sumie za kwotę ponad 160 mln zł. W 2012 roku PKP Intercity zaplanowało naprawy rewizyjne ponad 1000 wagonów i 150 lokomotyw. Strategia taborowa do 2014/15 roku zakłada, że docelowo przewoźnik dysponować będzie: 1700 wagonami, 300 wagonami specjalizowanymi, 200 lokomotywami do 120 km/h, 50 lokomotywami manewrowymi, 70 lokomotywami 160/200 km/h, 20 składami zespołowymi HS RST.