Bank Handlowy

Walne zgromadzenie Banku Handlowego podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 756 519 084,00 zł. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,79 zł, podał bank w komunikacie. >>>>

KGHM

KGHM Polska Miedź, po dwóch miesiącach drugiego kwartału, nie widzi powodów, aby przeszacować tegoroczną prognozę finansową, poinformował prezes spółki Herbert Wirth. "Po dwóch miesiącach drugiego kwartału nie ma powodów by przeszacować prognozę wyników" - powiedział Wirth podczas prezentacji strategii spółki na komisji sejmowej. W połowie lutego 2013 r. KGHM Polska Miedź opublikował prognozę finansową na 2013 rok, zakładającą osiągnięcie 18,93 mld zł przychodów, zysku EBITDA w wysokości 5,34 mld zł i 3,20 mld zł zysku netto. Podstawę opracowania budżetu stanowiły wstępne wyniki 2012 roku oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych. KGHM zakłada produkcję miedzi w koncentracie na poziomie 425,1 tys. t, produkcję miedzi elektrolitycznej na poziomie 548,0 tys. t, w tym ze wsadów obcych 146,6 tys. t, oraz produkcję srebra w wysokości 1 075 t. Spółka szacuje, że średnioroczne notowania miedzi wyniosą 7 800 USD/t, srebra 32,00 USD/troz, a - kurs walutowy USD/PLN wyniesie 3,10 USD/PLN. Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych to 17 087 zł/t, a koszt gotówkowy produkcji koncentratu – C1 1,76 USD/funt.

KGHM Polska Miedź rozważa emisję obligacji skierowanych do inwestorów detalicznych, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Herbert Wirth. "Taka oferta jest brana pod uwagę w naszych planach zwiększenia zadłużenia obok innych instrumentów" - powiedział ISBnews Wirth.>>>>

Reklama

Marvipol

Marvipol wyemitował 3-letnie obligacje serii K i L o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł. Jednocześnie spółka wykupiła wszystkie obligacje serii MVP310713OD01 oraz dokonała wykupu 26.700 obligacji serii B, wydając na ten cel łącznie 42,72 mln zł, poinformował Marvipol w komunikacie. Pozyskane z emisji środki grupa zamierza przeznaczyć na rozwój biznesu oraz restrukturyzację zadłużenia.

Eurocash

Eurocash wyemitował 1.400 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100.000 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł, podała spółka w komunikacie. Środki pozyskane z emisji zastąpią częściowo obecne linie obrotowe i będą wykorzystane do finansowania bieżącej działalności. Obligacje będą podlegać wykupowi w czerwcu 2018 r., a ich efektywne oprocentowanie wyniesie WIBOR 6M + 1,6% w stosunku rocznym. "Sukcesywnie obniżamy nasze zadłużenie, co przekłada się na zmniejszenie kosztów jego obsługi. Teraz dodatkowo poprawiamy strukturę naszych zobowiązań, wydłużając średni termin zapadalności długu. Daje nam to większy komfort prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, a zarazem większą elastyczność i możliwość szybkiego reagowania w przypadku pojawienia się w przyszłości dodatkowych potrzeb finansowania" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy spółki Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

KOV

Akcjonariusze Winstar Resources Ltd. zgodzili się na przejęcie spółki przez Kulczyk Oil Ventures (KOV), poinformował KOV w komunikacie. Jednocześnie akcjonariusze KOV zdecydowali o scaleniu akcji i zmianie nazwy na Serinus Energy. >>>>

Enea

Enea i jej spółka zależna Enea Operator zawarły z Nordea Bank Polska umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 1.425.000.000 zł, podała Enea w komunikacie. >>>>

Netia

Netia wraz ze spółkami zależnymi zawarły z grupą banków aneks do umowy kredytowej gwarantujący dodatkową transzę finansowania w kwocie 200 mln zł na finansowanie wydatków kapitałowych, potrzeb działalności operacyjnej grupy oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy, podała Netia w komunikacie. "Netia (kredytobiorca), Internetia (gwarant pierwotny) oraz Netia Brand Management i Telefonia Dialog (gwaranci dodatkowi) zawarły z Rabobank Polska (agent kredytu), BNP Paribas, BRE Bank, Raiffeisen Bank Polska oraz Raiffeisen Bank International AG (kredytodawcy), aneks do umowy kredytowej z dnia 29 września 2011 r., na podstawie którego kredytodawcy zobowiązali się udzielić kredytobiorcy dodatkowej transzy kredytu terminowego z pięcioletnim okresem spłaty, w wysokości 200.000.000 zł, przeznaczonego na finansowanie wydatków kapitałowych oraz potrzeb działalności operacyjnej grupy kredytobiorcy oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy kredytobiorcy" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen

PKN Orlen zawarł z rosyjskim koncernem Rosnieft długoterminowy kontrakt na ropę dla swojej czeskiej spółki zależnej Unipetrol, podał Orlen w komunikacie. Trzyletnia umowa przewiduje dostawę ok. 8 mln ton ropy naftowej, a szacunkowa wartość kontraktu wyniesie około 20,4 mld zł. >>>>

Mostostal Zabrze

Konsorcjum Mostostalu Zabrze Holding odstąpiło od umowy zawartej z województwem śląskim na wykonanie zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie „z przyczyn leżących po stronie zamawiającego", podała spółka w komunikacie. >>>>

GPW

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2012 r., w tym postanowili przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 32,74 mln zł, tj. 0,78 zł na jedną akcję, podała GPW w komunikacie. >>>>

Astarta

Akcjonariusze Astarty Holding upoważnili zarząd do skupu do 500 tys. akcji własnych, tj. 2% kapitału, po cenie max. 125 zł za sztukę, podała spółka w komunikacie. Upoważnienie jest ważne przez 18 miesięcy, podano także.

Tauron

Fitch Ratings podtrzymał rating w walucie krajowej i zagranicznej dla Tauron Polska Energia na poziomie BBB z perspektywą stabilną, poinformowała spółka w komunikacie. >>>>

Energopol

Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Krakowie, z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej na finansowanie, unieważnił przetarg na budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 768, podał Zarząd w komunikacie. Najtańszą ofertę na tę inwestycję, wartą 34,8 mln zł brutto, miał Energopol. "W przedmiotowym postępowaniu oferta z najniższą ceną (34.800.000 zł) przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 30.444.292,04 zł), a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystnieszej oferty" - czytamy w uzasadnieniu unieważnienia postępowania. W postępowaniu przetargowym udział brało 8.oferentów, poza Energopolem m.in. Budimex z ofertą o wartości 36,15 mln zł brutto.

Bank BOŚ

Zwyczajne walne zgromadzenie BOŚ Banku podjęło uchwałę w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za 2012 rok, podała spółka w komunikacie. Jednostkowy zysk netto banku za 2012 rok w wysokości 58 489 496,05 zł akcjonariusze przeznaczyli na kapitał zapasowy.

Energa, PGE

Energa wspólnie z Polską Grupą Energetyczną (PGE) podpisały z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę na przejęcie 25% udziałów w aktywach spółki Iberdrola Renewables Polska, zarządzającej portfelem farm wiatrowych w Polsce, podały Energa i PGE w komunikatach. Podpisując umowy w sprawie przejęcia 75% w tej spółce w lutym br., Energa i PGE sygnalizowały chęć przejęcia także pakietu EBOR-u. >>>>

Orbis

Orbis zainwestuje łącznie 100 mln zł do końca przyszłego roku w modernizację kluczowych hoteli, przede wszystkim w Warszawie, poinformował wiceprezes spółki Ireneusz Węgłowski. "Gros, bo 90%, tej kwoty zainwestowane zostanie w hotele na rynku warszawskim. Jest to najsilniejszy rynek w kraju. Mamy tu wszystkie nasze marki, ale pojawiają się nowi gracze i musimy nadążać za trendami i potrzebami klientów, jednocześnie wyróżniając nasze koncepty na rynku" - powiedział Węgłowski na spotkaniu z dziennikarzami.

Marka Orbis Hotels, pod którą funkcjonują obecnie cztery hotele sieci Orbis, zniknie w ciągu dwóch do trzech lat, poinformował wiceprezes spółki Ireneusz Węgłowski. Pozostanie natomiast jako nazwa giełdowej firmy - operatora sieci hoteli. >>>>

Orbis liczy, że będzie zwiększał sieć hoteli, którą zarządza o średnio dziesięć obiektów rocznie w latach 2013-2015, poinformował wiceprezes spółki Ireneusz Węgłowski. "Byłoby dobrze otwierać 10 hoteli w roku. W tym roku póki co otworzyliśmy trzy, kolejny hotel Mercure Okęcie zostanie otwarty w III kwartale. Na lata 2014/15 mamy już podpisane kolejne sześć umów franczyzowych, rozmowy na temat kolejnych są prowadzone. Koncentrujemy się na zwiększaniu sieci w ramach strategii asset light, czyli będąc jedynie operatorem bez posiadania 'murów'" - zaznaczył Węgłowski na spotkaniu z dziennikarzami. Podtrzymał, że plany spółki zakładają zwiększenie sieci do łącznie ok. 90 hoteli do końca 2015 z ponad 60 obecnie.