NIK krytycznie ocenia wdrożenie przez policję projektu E-posterunku.

Najwyższa Izba Kontroli zarzuca policji, że wydała na ten projekt od 2007 roku ponad 19 milionów złotych, nie doprowadzając do uruchomienia systemu.

Projekt E-posterunek został przekazany już w 2010 roku. Kontrola NIK ujawniła, że system nie funkcjonuje w pełni we wszystkich jednostkach Policji. W części jednostek był zaś wykorzystywany w stopniu nie przekraczającym 10 procent prowadzonych postępowań. Niektóre z zakupionych funkcjonalności nie zostały udostępnione policjantom.

W dodatku w ocenie NIK, policja nie zadbała o właściwą ochronę gromadzonych i przetwarzanych w systemie, danych osobowych. W części skontrolowanych jednostek Policji ich komendanci podjęli skuteczne, samodzielne działania i zabezpieczyli prawidłowo przetwarzanie danych osobowych. W niektórych jednak ze skontrolowanych jednostek NIK stwierdziła, że na sprzęcie komputerowym przetwarzano w aplikacji E-posterunek dane osobowe uczestników postępowań przygotowawczych, bez stosownego zabezpieczenia, co stanowiło naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

W przypadku realizowania projektu E-posterunku - wyjaśnia NIK - nie zastosowano poprawnej kolejności działań. Najpierw zamówiono i odebrano aplikację teleinformatyczną, którą przekazano do użytkowania funkcjonariuszom policji, a dopiero w drugiej kolejności rozpoczęto analizy dotyczące warunków prawnych, finansowych i technicznych wdrożenia tego narzędzia do praktyki policyjnej.

Według Najwyższej Izby Kontroli, decyzje dotyczące rozbudowy E-posterunku były podejmowane jednostronnie przez pion logistyki Komendy Głównej Policji, bez przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z właściwymi komórkami merytorycznymi Komendy. Nie rozpoznano też w sposób właściwy, potrzeb użytkowników czyli: policjantów w komendach powiatowych i wojewódzkich.

Ponadto NIK pozytywnie oceniła budowę Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD), wskazując jedynie na kilka nieprawidłowości, głównie związanych z nienależytym przygotowaniem Policji do wykorzystania unijnych środków.