„PKN Orlen pod koniec czerwca rozpoczął wiercenie kolejnego, ósmego odwiertu poszukiwawczego w gminie Łopiennik Górny w powiecie krasnostawskim. Głębokość przekroczyła tam już 1,5 km, a prace przebiegają zgodnie z planem. Analizowane są też już kolejne lokalizacje pod kątem przyszłych wierceń" – czytamy w komunikacie.

Prace wiertnicze na terenie miejscowości Nowy Uścimów prowadzone były w oparciu o koncesję „Lubartów", przyznaną spółce w 2007 roku przez Ministerstwo Środowiska. W koncesji zapisany został program prac, w ramach którego zespół Orlen Upstream wykonał dotychczas analizę archiwalnych danych geologicznych, pozyskał nowe dane sejsmiczne, a na tej podstawie wyznaczył lokalizacje wierceń otworów poszukiwawczo-badawczych. Uścimów-OU1 to trzeci odwiert wykonany przez zespół Orlen Upstream na obszarze koncesji Lubartów. Wcześniejsze wiercenia zrealizowano w miejscowości Berejów, w gminie Niedźwiada (odwierty: pionowy i kierunkowy).

„Współpraca zespołu przy kolejnych otworach była wzorowa. Niektóre parametry wiercenia okazują się być rekordowe w skali kraju - jak choćby tempo wiercenia początkowej sekcji odwiertu o długości 700m, które w naszym przypadku osiągnęło średnią wartość 39 m/h. Uzyskiwane wyniki są wprost proporcjonalne do jakości projektu otworu i pierwotnie wykonanych analiz" – powiedział prezes Orlen Upstream Wiesław Prugar, cytowany w komunikacie.

Wykorzystywane urządzenie wiertnicze wykonało trzy kolejne otwory Syczyn-OU2K, Stręczyn-OU1 i Uścimów-OU1. We wszystkich trzech lokalizacjach sprzęt pracował łącznie 141 dni a więc 3332 godziny.

Reklama

PKN Orlen posiada 10 koncesji wydanych przez Ministerstwo Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów. Dotychczas w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej koncern wykonał siedem odwiertów oraz przeprowadził pierwszy zabieg szczelinowania hydraulicznego (w miejscowości Syczyn). Kolejny - w poziomym odcinku otworu Berejów-OU2K - planowany jest jeszcze w tym roku.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton, a skonsolidowane przychody sięgnęły 120,10 mld zł.