"W czerwcu 2013 roku w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług o wartości około 8,1 mln zł wobec 5,94 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, (wzrost o 36,4 proc.)" - czytamy w komunikacie.

"Czerwiec był dla nas bardzo dobrym miesiącem nowego roku obrachunkowego, a istotny wzrost wobec zeszłego roku intensyfikuje stosunkowo niska baza z zeszłego roku - wtedy uwagę całej Polski skupiała impreza Euro 2012. (...) Biorąc pod uwagę, że - zgodnie z naszymi szacunkami - dynamika wzrostu kosztów była znacząco niższa niż wzrostu zysku handlowego, oceniamy zamknięty właśnie kwartał jako naprawdę dobry" - powiedział prezes spółki Wojciech Buczkowski, cytowany w komunikacie.

Grupa Kapitałowa wypracowała w roku obrotowym 2012/2013 (czyli w okresie 1.04.2012 – 31.03.2013) przychody na poziomie ponad 1,24 mld zł, wyższe o 21,8 proc. od osiągniętych rok wcześniej i najwyższe w dotychczasowej historii firmy. Zysk operacyjny Grupy przekroczył w tym okresie poziom 8,8 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 2,5 mln zł. Spółka konsolidująca Grupę - czyli Komputronik wypracowała 4,5 mln zł zysku netto.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na GPW od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.