"Program inwestycyjny Grupy Energa na lata 2013-2021 przewiduje, że całkowite nakłady wyniosą ok. 21 mld zł, z przeznaczeniem: ok. 12,5 mld zł na inwestycje w segmencie dystrybucji; pozostałej kwoty na inwestycje w: elektrownie konwencjonalne i gazowe, CHP, OZE i inne" - głosi komunikat.

Energa podkreśla, że dzięki realizacji programu inwestycyjnego Grupa wzmocni pozycję lidera w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i będzie charakteryzować się niską emisyjnością dwutlenku węgla, umiarkowanym poziomem zadłużenia oraz ograniczonym ryzykiem związanym z budową nowych mocy wytwórczych.

"Pozwoli to Grupie elastycznie reagować na dynamicznie zmieniające się otoczenie polskiej energetyki w kolejnych latach" - konkluduje firma.

Zakładane przez Grupę Energa cele operacyjne w perspektywie 2010 obejmują m.in.: zwiększenie zainstalowanej mocy, wzrost mocy przyłączeniowej OZE do wartości 6 GW (z obecnego poziomu 1,6 GW) oraz spadek emisyjności CO2: z 0,72 Mg/MWh w 2012 roku do mniej niż 0,40 Mg/MWh w 2022 roku.

Głównymi obszarami działalności Grupy Energa są: wytwarzanie, obrót i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. Energa dostarcza energię elektryczną dla ponad 2,9 mln klientów, Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 191 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Udział w rynku dystrybucji i sprzedaży wynosi około 16%, w rynku wytwarzania - niemal 3%.