Newag

Oferta Newagu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na dostawę dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) dla samorządu województwa podkarpackiego, podano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Zamówienie obejmuje dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym wraz z usługą serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą. Pierwszy EZT ma być dostarczony w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 maja 2014 r., natomiast drugi pomiędzy 1 maja 2014 r. i 30 czerwca 2014 r. Usługi serwisowe mają być świadczone do 2021 roku.

Bank Pekao

Moody's Investors Service podtrzymał długo- i krótkoterminowy rating depozytów Banku Pekao na poziomie odpowiednio A2 i Prime-1 oraz ocenę siły finansowej banku na poziomie C-, podała agencja w komunikacie. Moody's utrzymał negatywną perspektywę dla długoterminowego ratingu depozytów oraz stabilną dla oceny siły finansowej banku. >>>>

Kernel

Reklama

Kernel Holding zwiększył sprzedaż zboża o 186,1% r/r do 0,79 mln on w IV kw. roku obrotowego 2012/2013 (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r.), podała spółka w komunikacie. >>>>

Kernel Holding zamierza wypłacać coroczną dywidendę w wysokości 0,25 USD na akcję począwszy od roku obrotowego 2013/2014 (tj. 1 lipca 2013 r. - 30 czerwca 2014 r.), podała spółka w komunikacie. >>>>

Open Finance

Wartość produktów finansowych i inwestycyjnych, w których pośredniczyły Open Finance wyniosła 2.902 mln zł w II kw. 2013 wobec 3.082 mln zł rok wcześniej, podało Open Finance w komunikacie. W I półroczu br. wartość sprzedaży wyniosła 6.115 mln zł wobec 6.547 mln zł rok wcześniej (spadek o 7% r/r). >>>>

Energa

Strategia Grupy Energa na lata 2013-2020, przyjęta przez zarząd i zaopiniowana pozytywnie przez radę nadzorczą, zakłada średnioroczny wzrost EBITDA o ponad 10%, podała spółka w komunikacie. Wskaźnik dług netto/ EBITDA ma zostać utrzymany poniżej 2,5x. >>>>

Strategia Grupy Energa na lata 2013-2020 przewiduje, że całkowite nakłady wyniosą ok. 21,0 mld zł, z czego ok. 12,5 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje w segmencie dystrybucji, podała spółka w komunikacie. >>>>

Mirbud

Mirbud, który w tym tygodniu wstrzymał prace przy budowie hotelu Hilton w Wawrze, porozumiał się z inwestorem - spółką Polaris i w przyszłym tygodniu podpisze aneks do umowy oraz wróci na plac budowy, poinformował agencję ISBnews dyrektor ds. komunikacji Mirbudu Michał Michalski. "Spółka Polaris oraz generalny wykonawca - spółka Mirbud osiągnęły porozumienie, dotyczące kontynuacji budowy. W przyszłym tygodniu strony planują podpisanie aneksu do umowy oraz wznowienie prac na budowie hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie. Zarówno inwestor, jak i generalny wykonawca zgodnie oceniają, że zawarty aneks będzie korzystny dla obydwu stron" - powiedział w rozmowie z ISBnews Michalski. W tym tygodniu Mirbud "zszedł" z budowy hotelu, argumentując to tym, że inwestor nie zapłacił części wynagrodzenia za już wykonane prace za czerwiec. Kolejnym powodem według Mirbudu jest fakt, że jako generalny wykonawca nie otrzymał jeszcze od inwestora wszystkich danych, które pozwalają spółce dokończyć część projektów, szczególnie dotyczących aranżacji wnętrz.

Gant Development

Wszyscy obligatariusze Gant Development - w tym ci, których reprezentują nowo wybrani członkowie rady nadzorczej - wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji obligacji polegającą na przesunięciu terminu ich wykupu do 2 sierpnia 2013 r., podała spółka w komunikacie. "Zarząd spółki Gant Development przekazuje do publicznej wiadomości, że w związku z trwającymi negocjacjami w sprawie emisji obligacji skonsolidowanych wszyscy obligatariusze, w tym obligatariusze, których reprezentują nowo wybrani członkowie rady nadzorczej emitenta, wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji obligacji polegającą na przyjęciu nowego terminu wykupu ww. obligacji, który przypadnie w dniu 2 sierpnia 2013 r." - głosi komunikat. Zmiana warunków emisji obligacji nastąpiła zgodnie z uchwałą zarządu spółki z 16 lipca 2013 r., po spełnieniu warunku uzyskania zgody wszystkich obligatariuszy, podkreśliła spółka.

OT Logistics

Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMPG), po rozpatrzeniu wniosku Komisji Prywatyzacyjnej, udzielił OT Logistics wyłączności na przeprowadzenie w pełnym zakresie due diligence Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia sp. z o.o. (BTDG), poinformował OT Logistics w komunikacie. "Otrzymanie wyłączności oznacza poważne przybliżenie OT Logistics do realizacji priorytetowego celu inwestycyjnego, zapisanego w prospekcie emisyjnym, mówiącego o zakupie w pierwszej kolejności właśnie BTDG" - podała spółka. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prywatyzacyjnym, zakończenie procesu prywatyzacji BTDG planowane jest na I kw. 2014 roku.

PKP Cargo

Upór związków zawodowych w PKP Cargo może dużo kosztować spółkę i samych związkowców zarówno przed wejściem na GPW, jak i po jej debiucie, uważają eksperci, z którymi rozmawiała agencja ISBnews. Dlatego istotna staje się mediacja i wola współpracy z obu stron. >>>>

PKN Orlen

Sąd w Londynie oddalił skargę PKN Orlen na wyrok arbitrażu w sporze z Jukosem. >>>>