Ponad 150 wniosków za 60 mln zł wpłynęło do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od podwykonawców, którym nie zapłaciła bankrutująca spółka Alpine Bau.
Wczoraj ruszyły pierwsze wypłaty dla przedsiębiorców zaangażowanych w budowę trasy ekspresowej S5 między miejscowościami Kaczkowo i Korzeńsko w Wielkopolsce (Alpine została stąd wyrzucona przez inwestora w czerwcu).
Niezaspokojonych przez Alpine należności można dochodzić od inwestora na podstawie specustawy z czerwca 2012 r. o spłacie niektórych przedsiębiorców oraz przepisów kodeksu cywilnego (w ramach solidarnej odpowiedzialności). Jak wylicza Generalna Dyrekcja Dróg, łączna kwota wypłaconych w ten sposób pieniędzy – m.in. dla podwykonawców COVEC, SRB, SIAC i PBG – to 791 mln zł.