Konsensus rynkowy wynosił 1,2 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża". 

Wydajność pracy


Wydajność pracy w gospodarce amerykańskiej (z wyłączeniem rolnictwa) wzrosła w II kw. 2013 r. o 0,9 proc. w ujęciu kwartalnym i zwiększyła się o 1,8 proc. r/r, wynika ze zaktualizowanych danych Departamentu Pracy.

Konsensus rynkowy wynosił 0,5-0,7 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

Wydajność pracy oblicza się dzieląc wartość całości produkcji przez liczbę godzin przepracowanych przez pracowników, właścicieli i ich członków rodzin.