"Intencją zarządu jest wypłata dywidendy w każdym kolejnym roku obrotowym. Będziemy stopniowo zwiększać jej wysokość przypadającą na jedną akcję" - powiedział ISBnews Marzec.

"Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,40 zł. Oznacza to, iż na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2012, zostanie przeznaczona kwota: 1.707.808 zł" - czytamy w komunikacie spółki.

Zgodnie z uchwałą ZWZ, dzień dywidendy ustalono na 17 października, a termin wypłaty dywidendy na 13 listopada 2013 roku.

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 zostały wyłączone akcje nabyte do dnia 3 października 2013 roku przez spółkę w Programie skupu akcji własnych. Do tego dnia Arteria nabyła łącznie 4.300 akcji własnych, które zostaną wyłączone z podziału zysku za rok obrotowy 2012. Tym samym liczba akcji, na które przypadnie dywidenda wyniesie ostatecznie 4.269.520 sztuk.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się usługach outsourcingowych. W 2012 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 128,58 mln zł, o ponad 10% wyższe niż w poprzednim roku. Zysk netto przypadający jednostce dominującej wyniósł w całym roku 8,53 mln zł mln zł wobec 7,54 mln zł rok wcześniej (wzrost o 13%), co jest historycznym rekordem w historii spółki.