Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Rovese

Rovese powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu przez 6 miesięcy Ireneuszowi Kazimierskiemu, obecnemu wiceprezesowi ds. produkcji, podała spółka w komunikacie. >>>>

Warimpex

Warimpex podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu emisji obligacji zamiennych, głównie w celu refinansowania zobowiązań krótkoterminowych oraz dla sfinansowania nowych projektów, podała spółka w komunikacie. "Zgodę wyraził komitet ad-hoc rady nadzorczej. Zarząd wykonuje tym samym upoważnienie udzielone mu w tej sprawie w uchwale walnego zgromadzenia z 19 czerwca 2013 r. Prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia obligacji zamiennych zostało wyłączone w drodze uchwały podjętej przez walne zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2013 r." - czytamy w komunikacie. Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9.000.000 akcji na okaziciela spółki. Termin zapadalności obligacji zamiennych będzie wynosił 3 lata i zostaną one wykupione, o ile wcześniej nie zostaną zamienione na akcje za 100% nominalnej wartości wraz z naliczonymi i niezapłaconymi do terminu zapadalności odsetkami, podano w informacji. "Ostateczna wysokość emisji, podział na serie, cena zamiany oraz oprocentowanie zostaną określone przez zarząd za zgodą rady nadzorczej po upływie okresu przyjmowania zapisów" - czytamy dalej.

Warimpex prowadzi obecnie proces potencjalnej sprzedaży m.in. Le Palais Hotel Prague oraz Jupiter towers - Airportcity St. Petersburg, podała spółka w komunikacie. "W tej chwili, Warimpex prowadzi rozmowy w odniesieniu do sprzedaży kilku aktywów, w tym negocjacje dotyczące potencjalnej sprzedaży Le Palais Hotel Prague oraz Jupiter towers - Airportcity St. Petersburg" - czytamy w komunikacie. Warimpex podpisał na początku br. umowę w sprawie sprzedaży warszawskiego biurowca Le Palais z funduszem IVG Warschau Fonds.

Bloober Team

Zarząd Bloober Team podjął uchwałę o emisji obligacji serii C - z terminem zapadalności 1,5 roku - o wartości 1,5 mln zł, które zostaną zaoferowane indywidualnym adresatom w liczbie nie większej niż 149 osób, podała spółka w komunikacie. Obligacje serii C emitowane są jako obligacje niezabezpieczone. "Emitent wskazuje, że wartość emitowanych obligacji przekracza 10 proc. (dziesięć procent) kapitałów własnych emitenta" - podkreślono w komunikacie. Bloober Team S.A. to spółka z branży gier 2D, notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r.

Olympic

Spółki zależne Olympic Entertainment Group (OEG) w Estonii, Łotwie i Litwie osiągnęły łącznie 63,6 mln euro przychodów po dziewięciu miesiącach 2013 r. wobec 58,8 mln euro przychodów rok wcześniej, wynika z komunikatu spółki.>>>>

NWR

New World Resources (NWR) wyprodukował łącznie 2,171 mln ton węgla koksującego i energetycznego w III kw. 2013 r., a sprzedał 1,117 mln ton węgla koksującego i 1,252 mln ton węgla energetycznego, podała spółka w komunikacie. NWR oczekuje produkcji węgla na poziomie 9-10 mln t i sprzedaży na poziomie 9,5-10,5 mln t w całym 2013 r.>>>>

Grupa Żywiec

Guillaume Duverdier obejmie stanowisko dyrektora zarządzającego, a następnie, w wyniku uchwały rady nadzorczej, zostanie powołany na stanowisko prezesa zarządu Grupy Żywiec, podała spółka w komunikacie. Zastąpi w tej roli Xaviera Belisona. >>>>

Coal Energy

Produkcja węgla ogółem Coal Energy we wrześniu br. spadła o 63,8% w skali roku i zwiększyła się o 0,7% w ujęciu miesięcznym do 64,856 tys. ton, poinformowała spółka w komunikacie. >>>>

PKP Cargo

Debiut akcji PKP Cargo na GPW jest planowany na 31 października. Kolejowa spółka jest wyceniona podobnie jak inne duże firmy logistyczne. Kto zainwestuje w akcje kolejowego giganta? >>>>

PKP Cargo i Węglokoks przedłużyły obowiązującą od 2008 r. umowę na przewóz węgla na lata 2014-2018, podało PKP Cargo w komunikacie.>>>>

Unibep

Celem Unibepu na koniec bieżącego roku jest osiągnięcie 1 mld zł przychodów i powtórzenie zysku z 2012 roku, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy spółki Sławomir Kiszycki. >>>>

Portfel zamówień Unibepu sięga ok. 1 mld w całym 2013 roku, a także już w granicach 800 mln zł na 2014, czyli o 180 mln więcej r/r, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy spółki Sławomir Kiszycki. "Na przyszły rok nasz backlog jest na obecną chwilę wyższy o 180 mln zł r/r i znajduje się w granicach 800 mln zł" - powiedział Kiszycki dziennikarzom podczas debiutu obligacji spółki na Catalyst. Kiszycki zapowiedział także, że Unibep celuje w 1 mld zł przychodów w tym roku wobec 838 mln zł rok wcześniej.

Hawe

Hawe przeprowadzi przy współpracy Urzędu Dzielnicy Ursynów, Huawei oraz Orange Polska pilotażowy program zapewnienia mieszkańcom tej części Warszawy dostępu do internetu w najwyższej możliwej jakości, dzięki technologii FTTH (Fiber to the Home - światłowód do domu), podała spółka w komunikacie. Program ma docelowo ma objąć zasięgiem cały kraj. >>>>

Qumak

Qumak zawarł z Centrum Projektów Informatycznych (CPI) umowę ramową, na podstawie której CPI będzie udzielać zamówień szczegółowych do kwoty 26,35 mln zł brutto, podała spółka w komunikacie. Qumak jest jednym z czterech podmiotów, które zostały zakwalifikowane do realizacji dostaw dla systemu ePUAP oraz zawarcia umowy. >>>>

Unidevelopment

Unidevelopment zakłada przeprowadzenie emisji obligacji na początku 2014 roku, o wartości ok. 20 mln zł, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Unibepu, większościowego udziałowca spółki, Sławomir Kiszycki. "Po emisji obligacji Unibepu, zgodnie z zaprezentowaną niedawną strategią deweloperskiego Unidevelopment szykujemy emisję papierów dłużnych tej spółki na początek przyszłego roku. Jej wartość może być zbliżona do puli uplasowanej przez Unibep" - powiedział Kiszycki dziennikarzom podczas debiutu obligacji spółki Unibep (o wartości 22 mln zł) na Catalyst. Celem emisji obligacji byłoby finansowanie inwestycji deweloperskich.

Grupa Pragma Inkaso

Grupa Pragma Inkaso pozyskała w III kw. 2013 roku wierzytelności o wartości 152,1 mln zł, co oznacza spadek o 3% r/r. Portfel wierzytelności Grupy na dzień 30 września br. wynosił 381,48 mln zł i był o 48% wyższy niż rok wcześniej, podała spółka w komunikacie. >>>>

PKO BP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę PKO Bankowi Polskiemu na przejęcie Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, podał Urząd w komunikacie. >>>>

ACE

Sprzedaż wolumenowa wszystkich trzech należących do grupy Automotive Components Europe (ACE) zakładów (Fuchosa, EBCC, Feramo) wzrosła o 4,5 proc. w skali roku w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2013 roku, podało ACE w komunikacie. >>>>