Według najnowszych danych Eurostatu zadłużenie Polski wzrosło do 58,3 proc. PKB w II kwartale. Unijnym rekordzistą wciąż pozostaje Grecja - jej dług stanowi prawie 170 proc. PKB. Na drugim końcu zestawienia plasuje się Estonia.

Jak wynika z danych Eurostatu, zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski wzrosło do 58,3 proc. PKB na koniec II kw. 2013 r. wobec 57,3 proc. PKB kwartał wcześniej. W ujęciu nominalnym zadłużenie tego sektora w Polsce wzrosło do 937,52 mld zł z 917,85 mld zł na koniec 2012 r., podano także.

>>> Czytaj też: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do 842,01 mld zł w sierpniu

Zadłużenie sektora "general government" dla całej Unii Europejskiej wzrosło w tym czasie do 86,8 proc. PKB z 85,9 proc. PKB, a w strefie euro - do 93,4 proc. PKB z 92,3 proc. PKB. Dla porównania, w drugim kwartale 2012 roku zadłużenie krajów UE stanowiło 84,7 proc. PKB, a krajów należących do strefy euro – 89,9 proc. PKB.

Największe problemy z zadłużeniem w Europie wciąż ma Grecja. W drugim kwartale 2013 roku jej dług stanowił aż 169,1 proc. PKB. Na drugim miejscu uplasowały się Włochy (133,3 proc. PKB), a na trzecim Portugalia (131,3 proc. PKB). Z olbrzymim długiem zmaga się także Irlandia – stanowi on obecnie 125,7 proc. PKB tego kraju.

Reklama

Na drugim końcu zestawienia znajduje się Estonia – dług stanowi tu jedynie 9,8 proc. PKB. To najniższy wskaźnik w całej Unii. W dobrej sytuacji jest też Bułgaria (18 proc. PKB) oraz Luksemburg (23,1 proc. PKB).

W porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku, dług w relacji do PKB wzrósł w 11 państwach należących do UE, w 6 krajach obniżył się, a w 3 pozostał bez zmian. Najmocniej wzrosło zadłużenie Cypru (10,8 pkt proc.), Grecji (8,6 pkt proc.) i Słowenii (7,9 pkt proc.). Największe spadki długu w relacji do PKB zanotowano zaś w Czechach (-1,4 pkt proc.), na Węgrzech (-1,2 pkt proc.) oraz w Niemczech i na Litwie (po -0,7 pkt proc.).

Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, gdy dług Europy porównamy do danych sprzed roku. Okaże się wówczas, że zadłużenie w relacji do PKB wzrosło aż w 24 państwach UE, a spadło tylko w 4 – na Łotwie (-3,8 pkt proc.), w Niemczech (-2,1 pkt proc.), Danii i Austrii (po -0,6 pkt proc.). Grecja zanotowała największy skok długu do PKB – o 19,9 pkt proc. Tuż za nią uplasowały się Irlandia (15,5 pkt proc.) oraz Hiszpania (14,7 pkt proc.).

>>> Polecamy: Ranking Instytutu Globalizacji: Polska na 31. miejscu przez spadek BIZ