W strefie euro bezrobocie było nieco wyższe - wyniosło 12,2 proc. Oba wskaźniki pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do sierpnia.

W ujęciu rocznym bezrobocie wzrosło, zarówno w całej Unii, jak i w strefie euro - rok wcześniej wynosiło odpowiednio 10,6 proc. i 11,6 proc.

W Polsce wyrównana sezonowo stopa bezrobocia sięgnęła 10,4 proc.

We wrześniu w Unii europejskiej bez pracy pozostawało 26,9 mln osób, z tego 19,4 mln w unii walutowej. W ujęciu miesięcznym liczba bezrobotnych wzrosła o 61 tys. w UE i o 60 tys. w strefie euro, natomiast w ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 978 tys. w UE oraz o 996 tys. w strefie euro.

>>> Polecamy: Kryzys na pięciu wykresach. Jak gospodarczy kataklizm zmienił rynek pracy

Reklama

Kraje członkowskie

Spośród krajów członkowskich bezrobocie jest najniższe w Austrii (4,9 proc.), Niemczech (5,2 proc.) i Luksemburgu (5,9 proc.). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano zaś w Grecji (27,6 proc. w lipcu 2013 r. - najnowsze dostępne dane) i Hiszpanii (26,6 proc.).

W porównaniu z zeszłym rokiem bezrobocie wzrosło w 16 krajach, spadło w 11 i nie zmieniło się w jednym - w Czechach. Największy wzrost odnotowano na Cyprze (z 12,7 proc. do 17,1 proc.) i w Grecji (z 25 proc. w lipcu 2012 r. do 27,6 proc. w lipcu 2013), natomiast największymi spadkami mogą się pochwalić Łotwa (z 15,6 proc. w II kwartale 2012 do 11,3 proc. w II kw. 2013) oraz Estonia (z 10 proc. w sierpniu 2012 do 8,3 proc. w sierpniu 2013).

Źródło nieznane

Dla porównania we wrześniu br. stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wynosiła 7,2 (spadek z 7,3 w sierpniu i z 7,8 proc. rok wcześniej).

Bezrobocie wśród młodych

We wrześniu w Unii 5,6 mln młodych osób (poniżej 25 roku życia) nie miało pracy, z tego 3,5 mln w strefie euro. Wprawdzie bezrobocie wśród młodych spadło w całej Unii w ujęciu rocznym o 57 tys., ale wzrosło w eurolandzie o 8 tys. W UE bezrobocie wśród młodych wyniosło aż 23,5 proc., a w strefie euro było to 24,1 proc.

Pod tym względem europejskim prymusem są Niemcy ze stopą bezrobocia wśród młodych na poziomie 7,7 proc. oraz Austria (8,7 proc.), natomiast w najgorszej sytuacji są młodzi na rynku pracy w Grecji (57,3 proc. nie miało pracy w lipcu 2013 r.), Hiszpanii (56,5 proc.) i Chorwacja (52,8 proc. w III kw. 2013).

Mapa bezrobocia - wrzesień 2013 r.