Cena docelowa została utrzymana na poziomie 8,6 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu sesji rynkowa cena papierów UNIBEP wynosiła 8,95 zł, o 3,9 proc. więcej od szacunków DI BRE.