„Do zadań spółki należeć będzie utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna i sprzedaży na Rynku Terminowym Towarowym gazu (RTTg) zgodnie z warunkami określonymi przez Giełdę" – czytamy w komunikacie.

Celem działalności tzw. market makera jest utrzymanie płynności obrotu w taki sposób, by możliwie duża liczba transakcji dochodziła do skutku. Efektem takiego działania jest zwiększenie płynności na Giełdzie, przez co podmioty uczestniczące w handlu paliwem mają możliwość realizacji swoich zleceń kupna i sprzedaży po cenach rynkowych. Poprzez zwiększenie koncentracji wolumenu na rynku, który jest transparentny i anonimowy, Członkowie TGE mają jednakowy wpływ na wysokość cen gazu, co jest niewątpliwą korzyścią dla uczestników rynku.

„Podpisanie umowy o animację rynku gazu na TGE jest kolejnym krokiem, który zbliża polski rynek tego surowca ku liberalizacji. Obecność animatora, zapewniającego stałe oferty kupna i sprzedaży gazu ziemnego, znacząco wpłynie na wzrost zaufania do rynku i poziom zainteresowania produktami oferowanymi na giełdzie gazu" – powiedział pełniący obowiązki prezesa PGNiG Jerzy Kurella, cytowany w komunikacie.

„Podejmujemy szereg działań, by powstający na TGE parkiet gazu stawał się dojrzały i funkcjonował na podobnych zasadach jak jego odpowiedniki na innych rynkach. Najważniejszym elementem procesu liberalizacji i powstania referencyjnej ceny jest zwiększanie płynności i przejrzystości. Obecność animatora na pewno się do tego przyczyni" – powiedział prezes TGE Ireneusz Łazor, cytowany w komunikacie.

Reklama

Zgodnie z postanowieniami tzw. małego trójpaku, od 1 listopada br. istnieje możliwość bezpośredniego udziału zainteresowanych przedsiębiorstw w giełdowym rynku gazu. Do tej pory spółki obrotu i odbiorcy mogli działać jedynie za pośrednictwem domów maklerskich. W ostatnich dniach Towarowa Giełda Energii wprowadziła również możliwość zawierania transakcji na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na gaz w systemie aukcji.