Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

W drugiej połowie września Vistula Group złożyła do KNF wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 40 mln akcji serii M zaoferowanych i objętych w trybie subskrypcji prywatnej. W połowie sierpnia spółka uplasowała 40 mln akcji serii M i dokonała przydziału 140 tys. obligacji serii D w ramach refinansowania swojego zadłużenia.

Akcje zwykłe na okaziciela serii M miały wartość nominalną 0,20 zł każda i cenę emisyjną wynoszącą 0,80 zł.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.