Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe zapadające w styczniu 2019 r. serii WZ0119 o wartości 831,334 mln zł, papiery zapadające w październiku 2023 r. serii DS1023 za 3.238,560 mln zł oraz obligacje z terminem zapadalności w styczniu 2024 r. serii WZ0124 za 1.567,095 mln zł (łącznie: 5.637,095 mln zł), podał resort w komunikacie.

W zamian (w operacji bezgotówkowej) resort odkupił obligacje zapadające w styczniu 2014 r. serii OK0114 o wartości 1.730,410 mln zł oraz papiery zapadające w kwietniu 2014 r. serii PS0414 za 3.600,356 mln zł (łącznie: 5.330,766 mln zł).

Ministerstwo sprzedało obligacje serii WZ0119 po cenie minimalnej 988,00 zł. Papiery serii DS1023 sprzedano po cenie minimalnej 965,20-966,00 zł przy średniej rentowności wynoszącej 4,428-4,438 proc.. Cena minimalna obligacji serii WZ0124 wyniosła 966,20-967,00 zł.

Na poprzednim, wrześniowym przetargu zamiany resort sprzedał obligacje za 3,78 mld zł.