Petrolot z kolei ma stać się niezależnym operatorem usług magazynowania i tankowania, współpracującym z innymi dostawcami paliw.

"Zmiana ta jest efektem wdrażania kolejnego etapu strategii sprzedaży paliw w Grupie Kapitałowej Orlen. Naszym celem jest dalsza optymalizacja sprzedaży oraz uspójnienie i uporządkowanie systemu sprzedaży paliw w Koncernie. Jednocześnie spółka Petrolot otwiera się na innych dostawców paliw udostępniając na rynkowych zasadach swoje magazyny w portach lotniczych oraz infrastrukturę niezbędną do tankowania statków powietrznych" - powiedział Podstawa, cytowany w komunikacie.

PKN Orlen przejął obowiązki w zakresie zapewnienia zaopatrzenia w paliwo lotnicze w portach lotniczych wynikające z zawartych przez Petrolot umów z portami lotniczymi i przewoźnikami. Petrolot pozostanie agentem obsługi naziemnej zobowiązanym do organizowania i wykonywania czynności tankowania i usług magazynowania w portach, podano również.

"Działania te mają posłużyć budowie pozycji PKN Orlen jako zintegrowanego producenta i sprzedawcy paliw lotniczych odbiorcom hurtowym oraz przewoźnikom lotniczym" - czytamy dalej.

Zmiana ułatwi też również rozwój Petrolotu jako niezależnego operatora świadczącego lotniskowe usługi magazynowania paliw i tankowania statków powietrznych. Realizując te założenia, spółka udostępniła wszystkim dostawcom paliw własną bazę w Warszawie w celu ułatwienia zaopatrzenia statków powietrznych na Lotnisku Chopina.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton, a skonsolidowane przychody sięgnęły 120,10 mld zł.

>>> Czytaj też: Unipetrol należący do Orlenu szykuje się na zakupy