Ministerstwo Finansów sprzedało na dzisiejszym przetargu głównym obligacje dwóch serii z terminami zapadalności w latach 2016-2019 o łącznej wartości 3.009 mln zł wobec oferty wynoszącej 3.000-5.000 mln zł, podał resort w komunikacie. Popyt wyniósł łącznie 5.942 mln zł.

Resort sprzedał obligacje serii PS0718 o wartości 1.718 mln zł przy popycie 3.250 mln zł. Cena minimalna wyniosła 944,50 zł przy rentowności 3,882 proc.

Sprzedaż obligacji serii DS1023 wyniosła 1.291 mln zł przy popycie 2.692 mln zł. Cena minimalna wyniosła 958,00 zł przy rentowności 4,541 proc.

Analitycy Banku Pekao spodziewali się rentowności na poziomie odpowiednio: nieznacznie powyżej 3,85 proc. i ok. 4,53-4,54 proc.

>>> Czytaj też: To nie jest dobry czas dla funduszy obligacji skarbowych

Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje serii PS0718 za 502 mln zł wobec oferty 500 mln zł oraz papiery serii DS1023 za 500 mln zł wobec oferty 500 mln zł, podał resort.

Popyt inwestorów wyniósł odpowiednio: 1.155 mln zł i 1.010 mln zł.