Przyjęta dziś dyrektywa umożliwia państwom członkowskim konfiskatę mienia, które pochodzi z nielegalnej działalności nawet jeśli nie jest bezpośrednio związane z konkretnym przestępstwem. Ułatwia ona także konfiskatę mienia przekazanego osobom trzecim. Inne zapisy dotyczą zamrażania majątków w przypadkach gdy nie został jeszcze wydany wyrok skazujący z powodu śmierci podejrzanego, jego długotrwałej choroby lub ucieczki. Jeśli zaś chodzi o wykorzystanie skonfiskowanego mienia, zgodnie z dyrektywą powinno być ono przekazane na cele publiczne i społeczne.

Unijna komisarz odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne komentując dzisiejsze głosowanie w Parlamencie powiedziała, że „to dobra wiadomość dla obywateli i gospodarki”. Cecilia Malmstroem podkreśliła, że nowe przepisy ułatwią policji walkę z zorganizowanymi grupami przestępczymi w sposób, który będzie dla nich najbardziej bolesny - przez konfiskatę majątków.