Wniosek wpłynął 27 lutego, sprawa jest w toku, podano na stronie internwtowej UOKiK.

W połowie stycznia Benefit Systems poinformowała o podpisaniu memorandum o rozpoczęciu negocjacji w sprawie połączenia sieci klubów fitness stowarzyszonych z Benefit Systems: Calypso, Fitness Academy, Fabryki Formy oraz Instytutu Rozwoju Fitness w jeden podmiot, który w średniookresowym terminie ma trafić na warszawską giełdę. Benefit Systems zapowiedział wtedy złożenie wniosku do UOKiK i zadeklarował, że strony memorandum planują zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej do 31 maja 2014 roku.

Benefit Systems stoi na czele Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty działające na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz rynku fitness. W ofercie Grupy można znaleźć produkty z zakresu sportu i rekreacji (MultiSport, FitProfit), kultury i rozrywki (MultiBilet, MultiTeatr), żywienia (BenefitLunch), turystyki (MultiWeekend), jak również szytych na miarę programów kafeteryjnych (MultiKafeteria, MyBenefit), a także program motywacyjny MultiBenefit. Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej giełdy.