Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 4.118,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 3.616,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) postanowił zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie 2.056,74 mln zł z jednostkowego zysku netto za 2013 r. wynoszącego 2.337,56 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,10 zł na akcję, podała spółka.>>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje na ten rok zwiększenie nakładów inwestycyjnych, podała spółka. Przewidywany jest także spadek zysku EBITDA w segmencie energetyki konwencjonalnej, obrocie hurtowym i sprzedaży detalicznej, przy utrzymaniu wyniku EBITDA na ubiegłorocznym poziomie w dystrybucji i wzrost w energetyce odnawialnej.>>>>

Sprzedaż energii elektrycznej przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) wzrosła o 15% r/r do 109,75 TWh, a poza grupę kapitałową (tj. do odbiorców finalnych) - o 15% r/r do 36,91 TWh w 2013 r., podała spółka. Produkcja energii w Grupie PGE wyniosła w ub.r. 57,04 TWh wobec 57,05 TWh rok wcześniej. "Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej przez GK PGE wynika przede wszystkim ze zwiększenia działalności handlowej na rynku hurtowym. Związane jest to głównie ze wzrostem sprzedaży na rynku pozagiełdowym, w szczególności w ramach zawartego kontraktu z Energa-Obrót S.A., w którym sprzedano ponad 9 TWh. Natomiast spadek sprzedaży energii elektrycznej poza granicami kraju, wynika ze spadku sprzedaży PGE Trading GmbH" - czytamy w raporcie. PGE tłumaczy, że wzrost sprzedaży do obiorców finalnych został zrealizowany przede wszystkim przez zwiększenie dostaw do klientów z segmentu dużych i średnich przedsiębiorstw. "W 2013 roku sprzedaż ciepła wyniosła w Grupie PGE 19,98 mln GJ i była niższa w porównaniu do 2012 roku o 8%. Niższa sprzedaż ciepła wynika głównie z zaprzestania poboru ciepła przez dotychczasowego kluczowego odbiorcę Elektrociepłowni Bydgoszcz" - podano też w materiale.

W 2013 r. produkcja w elektrowniach opalanych węglem brunatnym wzrosła o 3% r/r do 41,36 TWh, w elektrowniach opalanych węglem kamiennym nie zmieniła się r/r i wyniosła 11,57 TWh. "Wzrost produkcji energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem brunatnym jest wynikiem wyższej produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Bełchatów, co jest głównie następstwem postoju bloków 7 i 8 w 2012 roku z powodu kompleksowej rekonstrukcji i modernizacji (blok 7 od stycznia do września 2012 roku oraz blok 8 od czerwca 2012 roku do lutego 2013 roku)" - czytamy w raporcie. Produkcja w elektrociepłowniach węglowych spadła o 17% do 1,11 TWh, w elektrociepłowniach gazowych spadła o 53% do 1,11 TWh, w elektrociepłowniach biomasowych nie zmieniła się w ujęciu rocznym i wyniosła 0,44 TWh.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce zaprezentować zaktualizowaną strategię w kwietniu-maju, poinformował prezes PGE Marek Woszczyk, podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi. "Jak mówiłem wielokrotnie, spodziewamy się przedstawić zaktualizowaną strategię - nazwijmy ją nową strategią - w drugim kwartale tego roku. Staramy się przedstawić ją jak najszybciej, ale sądzimy, że kwiecień-maj to będzie czas, kiedy zakomunikujemy informacje o zaktualizowanej strategii spółki " - powiedział Woszczyk podczas telekonferencji dla analityków. Miesiąc temu Woszczyk zapowiadał, że PGE chce zakończyć prace nad aktualizacją strategii do końca I kw. i zaprezentować ją w kwietniu-maju.

MLP Group

MLP Group odnotowało 56,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 56,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

P.A. Nova

P.A. Nova odnotowało 15,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 17,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

P.A. Nova oczekuje w br. utrzymania poziomu przychodów i poprawę zysków w porównaniu z 2013 r. oraz deklaruje wypłatę 50 gr dywidendy na akcję, poinformowała prezes Ewa Bobkowska. Według niej, jeszcze w tym roku spółka może rozpocząć projekt mieszkaniowy w Przemyślu. "Jako zarząd będziemy wnioskować o dywidendę z zysku za rok 2013. Nie może być ona wysoka, z powodu naszych dużych potrzeb inwestycyjnych, ale sądzę, że będzie ona na poziomie 50 gr" - powiedziała Bobkowska podczas spotkania z dziennikarzami. Dodała, że spółka w ciągu 27 lat działalności zawsze była rentowna, ale tylko raz - w roku 2011 - wypłaciła dywidendę. Według niej, celem spółki jest regularne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami oraz systematyczne jej zwiększanie. To jednak stanie dopiero wówczas, gdy spółka będzie sprzedawać swoje nieruchomości. "Najbliżej jesteśmy sfinalizowania transakcji Galerii Sanowa w Przemyślu. Rozmawiamy także o sprzedaży trzech parków przemysłowych, ale czy dojdzie to do skutku, dowiemy się prawdopodobnie w czerwcu" - powiedziała Bobkowska. Według niej, z optymizmem należy także patrzeć na bieżący rok pod kątem biznesowym. Spółka w segmencie budowlanym, w ramach inwestycji realizowanych na zewnątrz, mamy podpisane umowy na 110-120 mln zł plus 80-milionowe zaangażowanie w budowę własnej Galerii Galena w Jaworznie.

Ceramika Nowa Gala

Ceramika Nowa Gala zakłada poprawę marży EBITDA do poziomu ok. 17 proc. do końca 2016 r., czyli o 7 pkt proc. Chce zwiększać przychody w tempie 5% rocznie, wynika z założeń strategii na lata 2014-2016. Zainwestuje łącznie 45 mln zł. >>>>

- Ceramika Nowa Gala chce podnosić stopniowo marżę EBITDA do 17% z 10% obecnie dzięki zwiększeniu wykorzystania mocy produkcyjnych, gamie nowych produktów i optymalizacji procesów produkcyjnych, poinformował wiceprezes spółki Paweł Górnicki. Planowany 5-proc. wzrost przychodów r/r spółka jest w stanie osiągnąć przy "umiarkowanie rosnącej" gospodarce, a strategia ma zapobiec stagnacji spółki i utracie udziałów rynkowych. "Naszym sztandarowym celem jest poprawienie rentowności EBITDA poprzez optymalizację procesów, większe wykorzystanie posiadanych mocy i nowe technologie, które pozwolą oferować produkty w lepszych cenach. Wzrost marży brutto na sprzedaży będzie odzwierciedlony praktycznie 1:1 do wzrostu marży EBITDA. Planowane 5% rocznie wzrostu przychodów jesteśmy w stanie osiągnąć przy umiarkowanie rosnącej gospodarce. Strategia ma zapobiec stagnacji spółki i utracie rynku" - powiedział Górnicki podczas spotkania z dziennikarzami.

Tele-Polska Holding

Tele-Polska Holding (TPH) ustalił cenę emisyjną akcji serii E na poziomie 2,15 zł, podała spółka. >>>>

Orange Polska

Akcjonariusze Orange Polska zadecydują na walnym zgromadzeniu 10 kwietnia o przeznaczeniu na dywidendę 656,18 mln zł z zysku za rok 2013, tj. 0,5 zł na akcję, podała spółka. >>>>

ES-System

ES-System odnotował 1,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2013 r. wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wyniki finansowe Es-System w 2014 roku będą pochodną sytuacji rynkowej, wzrostu sprzedaży w technologii LED oraz rozwoju eksportu, podała spółka. Es-System liczy na rozwój więszkości rynków eksportowych, w tym Rosji, krajów bałtyckich i naszych południowych sąsiadów. "W sprzedaży eksportowej Grupa oczekuje na dalszy rozwój rynków zbytu. W Regionie Wschód ważnym rynkiem pozostaje Rosja, gdzie realizowane będą projekty centrów logistycznych. W tym segmencie na 2014 rok planowane jest oświetlenie 100 000 m2 powierzchni magazynowej oprawami świetlówkowymi i LED, także sieci sklepów spożywczych oprawami liniowymi. W planie są także obiekty biurowe w Moskwie, Petersburgu i Kazaniu" - czytamy w komunikacie. Zdecydowane ożywienie można zaobserwować na Litwie, Łotwie i w Estonii, gdzie spółka bierze udział w wielu projektach oświetlenia obiektów sportowych, biurowych i edukacyjnych, podano również. "W Regionie Południe, w związku ze zwiększeniem popytu na lokale użytkowe o wysokim standardzie w Czechach, Słowacji i Rumunii, a tym samym w związku z dynamicznym rozwojem budownictwa, wzrasta zapotrzebowanie na oświetlenie LED o wysokiej jakości. Zaplanowane zostały cztery prestiżowe projekty oświetlenia przemysłowego w Czechach i na Słowacji o dużej skali, tj. kilka tysięcy sztuk opraw LED" - czytamy dalej.

PKN Orlen

Po przeprowadzonym w ubiegłym roku przejęciu kanadyjskiej firmy naftowej TriOil grupa Orlen analizuje możliwości zakupu kolejnych zagranicznych projektów poszukiwawczo-wydobywczych.>>>>

Wilbo

Wilbo zakłada osiągnięcie zysku w 2014 r. i "znaczące" zwiększenie sprzedaży w kraju i za granicą, poinformowała prezes Bożena Serzycka.>>>>

Plaza Centers

Plaza Centers odnotowała 218,00 mln euro skonsolidowanej straty netto w 2013 r. wobec 86,00 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Budimex

Rada nadzorcza Budimeksu powołała Dariusza Blochera do pełnienia funkcji prezesa zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu na okres VIII, wspólnej dla zarządu, kadencji obejmującej lata 2014, 2015 i 2016, która upływa z dniem walnego zgromadzenia, na którym zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok 2016, podała spółka.>>>>

MOL

Kalegran Ltd., spółka w 100% zależna od MOL, rozpoczęła wstępną produkcję ropy naftowej na Polu Bijell, w Bloku Akri Bijeel w Iraku. Z odwiertu Bijell-1B spółka pozyskuje obecnie 3,5 tys. baryłek dziennie, podała spółka. Jednocześnie, odwiert Bijell-2 dał "obiecujące" rezultaty i zostanie poddany rozszerzonym testom przed końcem sierpnia. Natomiast odwierty Bijell-4 i Bijell-6 są planowane do rozszerzonego testowania przed końcem roku, podano w komunikacie. Z przedstawionego przez spółkę programu wierceń wynika, że od przełomu I/II kw. br. do II kw. 2015 chce ona przeprowadzić testy 8 odwiertów na Polach Bijell i Barkman.ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZEPAK) podpisał umowę kredytową z konsorcjum pięciu banków (w tym BGK) na 1,2 mld zł, które zostaną przeznaczone głównie na modernizację bloków w Elektrowni Pątnów I, podał BGK. Modernizacja czterech bloków w elektrowni pozwoli zapewnić bezpieczną eksploatację do 2030 r. "Rewitalizacja Elektrowni Pątnów I została rozpoczęta w roku 2006, a jej pierwszym etapem była budowa instalacji odsiarczania spalin. Obecnie w Elektrowni Pątnów I realizowany jest końcowy etap modernizacji, obejmujący swoim zakresem cztery bloki energetyczne o mocy 200 MW każdy. Podstawowym jej efektem będzie podniesienie mocy zainstalowanej o około 80 MW, zwiększenie sprawności bloków z 33,5% do 37,5% oraz przedłużenie ich żywotności o 50÷70 tys. godzin" – powiedziała wiceprezes ZE PAK Anna Striżyk, cytowana w komunikacie.

Erbud

Erbud podpisał ze spółką Savia-Karpaty umowę na budowę centrum handlowo-usługowego Retail Park w Bielsku-Białej. Wartość kontraktu to 19,6 mln zł netto, podała spółka. "W ramach realizacji umowy Erbud wybuduje centrum handlowo-usługowe o powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 6,3 tys. m2 wraz z zewnętrznym układem drogowym" - czytamy w komunikacie. Umowa zostanie zrealizowana do końca października 2014 roku, podano również.

Gorenje

Gorenje odnotowało 6,65 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 6,55 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ZCh Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęła uchwałę o rekomendowaniu wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 23,25 mln zł z zysku netto za 2013 rok, podała spółka. Kapitał spółki dzieli się na 75 mln akcji. >>>>

Kino Polska, Stopklatka TV

Stopklatka TV celuje w do 2,5% oglądalności, poinformował prezes spółki Bohdan Kisielewski. Kanał wystartuje 15 marca. "Mam nadzieje na duży sukces na polskim rynku. Jest to pierwszy, bezpłatny kanał filmowy do szerokiej widowni. Chcemy osiągnąć 1% oglądalności w pierwszym roku i uważam, że to ostrożna prognoza, a następnie 2-2,5% w kolejnych latach" - powiedział Kisielewski podczas spotkania z dziennikarzami. Potencjalny zasięg kanału na platformach satelitarnych przekracza 5 mln abonentów oraz kolejne 2,5 mln abonentów kablówek. Według słów prezesa Stopklatki, chce on, aby do końca roku zasięg na kablówkach zbliżył się do ok. 4 mln zł. Stopklatka TV zapowiedziała również wprowadzenie w drugiej połowie roku interaktywności swojego kanału telewizyjnego chociażby z technologiami mobilnymi, które mają zwiększać zaangażowanie widza.

Nordea Bank Polska, PKO BP

Nordea Bank Polska podpisał PKO Bank Polski umowę, na mocy której PKO BP zobowiązuje się do udzielenia Nordea Bank Polska linii depozytowej stand by, w kwocie 1,5 mld zł, podał bank. "Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania dokumentu lub dokumentów dotyczących zamknięcia transakcji nabycia przez PKO Bank Polski SA akcji reprezentujących co najmniej 90% kapitału zakładowego banku, w szczególności złożenia zapisu przez podmiot dominujący wobec banku na sprzedaż akcji banku w ramach wezwania ogłoszonego przez PKO Bank Polski SA" - czytamy w komunikacie.