"Celem strategicznym spółki jest poprawienie marży EBITDA, która uległa erozji w ostatnich 5 latach na skutek ogólnego kryzysu w budownictwie. Spółka zakłada poprawienie marży EBITDA do końca roku 2016 o 7 pkt proc. do poziomu ok. 17% w następstwie realizacji inicjatyw strategicznych w trzech głównych obszarach: zwiększania wykorzystania mocy produkcyjnych (4-5 pkt proc. poprawy marży); nowych technologii (inwestycje w formowanie płytek nieszkliwionych oraz druk cyfrowy powinny wygenerować poprawę marży o 1-2 pkt proc.); optymalizacji procesów (szereg działań w tym m.in. uproszczenie oferty, konsolidacja zakupów, redukcja zatrudnienia, uproszczenie procesów powinno wygenerować poprawę marży o 3 pkt proc.)" - czytamy w strategii.

Spółka stawia sobie za cel rozwój sprzedaży w tempie 5 proc. rocznie w okresie obowiązywania strategii. Spółka przewiduje, że w okresie 3 lat nastąpi skrócenie łańcucha dostaw w dystrybucji płytek ceramicznych.

"Zarząd planuje przeznaczenie łącznie 45 mln zł na nakłady inwestycyjne w okresie 2014-2016, z tego 10 mln zł na inwestycje odtworzeniowe, 15 mln zł na modernizację i nowe technologie oraz 20 mln zł na rozwój logistyki i magazynów" - czytamy dalej.

Zarząd Ceramiki zakłada utrzymanie średniego poziomu kapitału obrotowego oraz średniego zadłużenia odsetkowego na poziomach z końca roku 2013 w okresie 2014-2016, podano również.

Jako kluczowe elementy polityki wobec akcjonariuszy spółka wymieniła propozycję umorzenia akcji własnych będących w posiadaniu grupy (9 220 757 szt. stanowiących 16,43% kapitału zakładowego) w 2014 roku oraz politykę dywidendową na okres 2014-2016 zakładającą przeznaczanie rocznie na dywidendę min. 30% skonsolidowanego zysku netto grupy, jednakże nie więcej niż 10 groszy na akcję.

Ceramika Nowa Gala jest producentem gresowych płytek podłogowych. Spółka posiada 3 zakłady produkcyjne o łącznych mocach około 8,5 mln m2 rocznie. Aktualnie spółka zatrudnia około 600 osób.