"Zarząd rekomenduje z zysku na ubiegły rok wypłacić 3,80 zł za akcję. Oznacza to, że wartość dywidendy sięgnie ponad 17 mln złotych - najwięcej w historii grupy" – podała spółka.

W listopadzie ub. roku prezes spółki Piotr Sucharski informował, że Neuca chce wypłacić dywidendę z zysku za 2013 roku wyższą o 10-15 proc. na akcję od wypłaconej za 2012 rok. Z zysku za 2012 rok Neuca wypłaciła dywidendę wysokości 14,44 mln zł, tj. 3,20 zł na akcję.

W 2013 r. spółka miała 85,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 65,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5.795,09 mln zł w porównaniu z 5.687,43 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2013 r. wyniósł 29,02 mln zł wobec 37,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział grupy w rynku hurtu aptecznego wyniósł średnio 26,1% w 2013 r.