Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 17 kwietnia, a dzień wypłaty dywidendy na 28 kwietnia.

Asseco CE miało w ub.r. 13,99 mln euro jednostkowego zysku netto.

W ub.r. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,47 euro na akcję. Przeznaczyła na ten cel 10,04 mln euro z zysku za 2012 r., wynoszącego 12,46 mln euro.

Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, która znalazła się na 7. pozycji w rankingu stu największych europejskich firm informatycznych, dostarczających oprogramowanie własne i usługi z nim związane - Truffle100 2012, z przychodami ze sprzedaży software'u na poziomie 866,2 mln euro.