Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 75 000 000 szt. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 26 maja 2014 roku. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 11 czerwca 2014 roku.

W ubiegłym roku akcjonariusze Zakładów Chemicznych Police podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2012 w wysokości 50,25 mln zł, tj. 0,67 zł na akcję.

Główny profil działalności Z.Ch. Police S.A. to produkcja wyrobów chemicznych, wytwarzanych w dwóch segmentach branżowych: nawozy i biel tytanowa. Jest m.in. największym w Polsce producentem nawozów fosforowych i wieloskładnikowych (60% udziału w produkcji krajowej). Jej głównym akcjonariuszem są Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce (66% akcji).