Stalprofil odnotował 14,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 16,10 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 26,64 mln zł wobec 36,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 900,65 mln zł w 2013 r. wobec 930,07 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 7,80 mln zł wobec 12,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej.