"Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki wypłatę dywidendy w kwocie 45,7 mln zł (dokładnie w kwocie nie większej niż 45.708.490,14 zł), co daje 36 grosze na akcję, co oznacza 50% wzrost w stosunku do dywidendy wypłaconej rok wcześniej. To również najwyższa w historii spółki dywidenda, biorąc pod uwagę dzisiejszy kurs akcji to ponad 9% ceny jednej akcji" - czytamy w komunikacie.

Zarząd sugeruje przeznaczenie 3,15 mln zł z zysku netto na kapitał zapasowy oraz 36,27 mln zł z zysku netto na wypłatę dywidendy, podano dalej.

"W związku z zakończeniem programu skupu akcji własnych uchwalonego przez NWZA spółki we wrześniu 2011 roku, zarząd rekomenduje przeniesienie kwoty 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych na poczet wypłaty dywidendy. Ponadto zarząd rekomenduje przeniesienie kwoty w wysokości nie większej niż 1.439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych na poczet wypłaty dywidendy" - napisano też w komunikacie.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze ABC Data zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 29,73 mln zł, czyli 0,24 zł na akcję na dywidendę za 2012 rok. Wysokość dywidendy zwiększono o 1,61 mln zł pierwotnie przeznaczone na nabycie akcji własnych.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. W czerwcu 2011 roku ABC Data rozpoczęła sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych pod własną marką Colorovo. W 2013 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 4,82 mld zł.