Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 202,39 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 183,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2014 r. wyniósł 2,89 mln zł wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki (61%, bezpośrednio i pośrednio) jest PBG w upadłości układowej.