Strata operacyjna wyniosła 1,46 mln zł wobec 30,90 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,67 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 79,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2014 r. wyniosła 1,54 mln zł wobec 22,15 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games, dawniej City Interactive, to producent i dystrybutor gier komputerowych.