Zysk operacyjny wyniósł 0,46 mln zł wobec 0,94 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,03 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 28,75 mln zł rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 1,99 mln zł w porównaniu z 0,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2014 r. wyniosła 1,05 mln zł wobec 1,26 mln zł straty rok wcześniej.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Jest liderem na rynku systemów gwarantowanego zasilania.