Relidzyński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Świętokrzyskiej. Obecnie, od lutego 2014 r. jest wiceprezesem zarządu Cynkowni Wieluń.
Od października 2010 do lutego 2014 r. zajmował stanowisko prezesa Gwarant-Cynkowanie. W latach 2007–2011 pracował w Wieluń – ZUGIL, gdzie był najpierw specjalistą ds. sprzedaży (2007–2008), a następnie dyrektorem oddziału.