JJ Auto AG zmieniło widełki cenowe w IPO do 28,23-31,37 zł lub 6,75-7,50 euro wobec 28,23-37,64 zł lub 6,75-9 euro za akcję wcześniej i jednocześnie wydłużyło zapisy do 3 czerwca, podała spółka.

W komunikacie podano, że spółka rozważa również wypłatę dywidendy w wysokości 15% zysku za 2014 rok.

Spółka przeprowadza obecnie ofertę publiczną na giełdach we Frankfurcie i Warszawie. Pierwotne plany przewidywały wykorzystanie 35% pozyskanych środków na uruchomienie własnych centrów dystrybucyjnych, 30% zwiększenie mocy produkcyjnych, 15% na budowanie i promocję marki, 12% środków na zwiększenie środków obrotowych - finansowanie wzrostu działalności.

W 2013 roku przychody wyniosły 108,5 mln euro i 15,7% marży netto (17,1 mln euro) wobec 92,5 mln euro sprzedaży w 2012 i 16,3% marży netto (15,1 mln euro). eto odpowiednio 23 mln euro i 20,3 mln euro. Celem na 2014 rok są przychody na poziomie 130 mln euro.

Oczekiwania JJ Auto zakładają wzrost rynku części zamiennych w Chinach, prognozowany spadek cen stali, środowisko prawne stabilne i przychylne, przewidywany intensywny wzrost organiczny, koncentracja na częściach zamiennych do maszyn ciężkich, dalsze inwestycje w badania o rozwój, reklamę oraz poprawę działania centrum dystrybucji hurtowej, 7 mln euro na zwiększenie mocy produkcyjnych do 130 tys. ton, utrzymanie atrakcyjnych poziomów rentowności, reinwestowanie zysków w rozwój, planowana wypłata dywidendy za 2014 rok.

JJ Auto to spółka prawa niemieckiego, posiadająca 100% udziału w kapitale Jian Jiang Internetional Limited, działająca zgodnie z prawem Hong Kongu, pełni funkcję pośredniej spółki holdingowej oraz prowadzi działalność handlową i posiada 100% Quanzhou Minke Trading Co. - spółka jandlowa prawa chińskiego, kontrolująca 100% spółki produkcyjnej prawa chińskiego Quanzhou Jianjiang Automobile Fittings Co. Ltd.

>>> Oferta publiczna chińskiego JJ Auto o max. wartości 67 mln zł ruszyła dziś