Akcjonariusze Presco Group zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 2,36 mln zł, tj. 0,12 zł na akcję z zysku za 2013 rok, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze ustalili dzień dywidendy na 12 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2014 r., podano w uchwałach.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Presco Group w 2013 r. wyniósł 13,46 mln zł wobec 10,07 mln zł straty rok wcześniej. Spółka odnotowała 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 22,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Presco Group jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.