"W 2013 roku odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, które są pochodną konsekwentnie realizowanej od kilku lat strategii. Wobec bardzo dobrej sytuacji kapitałowej i płynnościowej całej Grupy chcemy przeznaczyć część środków na dywidendę" - powiedział Żywicki, cytowany w komunikacie.

"Zarząd spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, zwołanemu na 30 czerwca 2014 r. podjęcie decyzji o przeznaczeniu 820 tys. zł, czyli ponad 31% jednostkowego zysku netto na wypłatę dywidendy. Pozostałe środki zasiliłyby kapitał zapasowy i służyłyby wzmocnieniu tempa wzrostu Grupy, która dynamicznie się rozwija" – czytamy w komunikacie.

Rekomendowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 26 września 2014 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 10 października 2014 roku, podano również.

W 2013 r. Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,2 mln zł przy przychodach przekraczających 155 mln zł.

>>> TelForceOne: Dynamika przychodów w 2014 może być wyższa niż w 2013

Reklama

"Wierzę, że 2014 rok też będzie udany, tak pod względem przychodów, jak i zysków. Mam nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości także rekomendować przeznaczanie istotnej części zysku netto na dywidendę. Co do rozwoju w bieżącym roku jestem spokojny, bo pierwszy kwartał pokazał dynamiczny rozwój, a w drugim kwartale osiągnęliśmy kolejny sukces – nasze smartfony myPhone znalazły się w ofercie subsydiowanej operatora Play" – dodał wiceprezes spółki.

Przychody ze sprzedaży Grupy TelForceOne w I kw. 2014 r. wyniosły 55,7 mln zł, co stanowiło wzrost o 58% r/r i niemal dwukrotny wzrost w stosunku do I kw. 2012 r. W I kw. 2014 Grupa wypracowała 13,9 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (wzrost o 35% r/r), EBITDA 3,7 mln zł (wzrost o 60% r/r) i zysk operacyjny w wysokości 3,2 mln zł (wzrost o 66,7% r/r). Zysk netto wyniósł 2,2 mln zł i był wyższy o 132,9% r/r.

TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. Posiada sieć partnerów w Polsce i Europie oraz nowoczesne Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne.

>>> TelForceOne, po Biedronce, wprowadził swoje smartfony do sieci Play