Przychody Gino Rossi SA wyniosły 10,6 mln zł maju, co oznacza wzrost o 33 proc. r/r. Sprzedaż detaliczna sięgnęła 9,5 mln zł (wzrost o 30 pc. r/r ), a sprzedaż hurtowa 1,1 mln zł (wzrost o 71 proc. r/r).

Przychody zrealizowane przez spółkę Simple SA zwiększyły się o 13% w skali roku do 7,8 mln zł w maju.

W okresie styczeń-maj przychody Gino Rossi SA wyniosły 60,3 mln zł i zwiększyły się o 30 proc. w skali roku. Sprzedaż detaliczna wyniosła 45,8 mln zł (wzrost o 42 proc. r/r), a sprzedaż hurtowa 14,5 mln zł (wzrost o 2 proc. r/r).

Przychody Simple od stycznia do kwietnia wyniosły 34,2 mln zł i były wyższe o 4% w skali roku.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.