PGE Dom Maklerski

PGE Dom Maklerski rozpoczyna handel na GPW, podała giełda. >>>>

Mirbud

Zarząd Mirbudu podjął uchwałę w sprawie emisji do 0,5 mln trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości nie wyższej niż 50 mln zł, poinformowała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na nabycie spółki Expo Arena. „ Wartość nominalna jednej obligacji serii A wynosi 100 złotych, cena emisyjna jest równa jej wartości nominalnej, tj. 100 złotych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 złotych. Warunkiem dojścia do skutku emisji obligacji jest subskrybowanie i opłacenie co najmniej 210.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 21.000.000 złotych– podano w komunikacie. Obligacje serii A są obligacjami na okaziciela, zdematerializowanymi, zbywalnymi, oprocentowanymi i zabezpieczonymi.

Miraculum

Miraculum zakończyło proces scalania akcji i od 4 czerwca 2014 roku obrót akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych został wznowionym, poinformowała spółka. >>>>

DM IDMSA

GPW wznawia od czwartku notowania akcji DM IDMSA, podała giełda. Obrót akcjami został zawieszony 20 maja br. na miesiąc. >>>>

PCC Rokita

Cena emisyjna akcji PCC Rokita w pierwszej ofercie publicznej akcji została ustalona na 33 zł, wobec pierwotnej ceny maksymalnej na poziomie 36 zł, podała spółka. >>>>

Dębica

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 57,70 mln zł z zysku za 2013 r., wynoszącego 115,53 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4,18 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Rada nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica powołała na prezesa zarządu Stanisława Cieszkowskiego - dotychczasowego członka zarządu i dyrektora ds. produkcji, podała spółka. W składzie zarządu na nową trzyletnią kadencję weszły jeszcze trzy osoby. >>>>

Kino Polska

Akcjonariusze Kino Polska zdecydują o przeznaczeniu łącznie 6,22 mln zł na dywidendę, co daje 0,45 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca. >>>>

BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska podpisał z Kia Motors Polska umowę o współpracy ws. finansowania kredytami i leasingiem sieci dealerów KIA w Polsce, podał bank.>>>>

Action

Action zrezygnował z czynności mających na celu potencjalne nabycie aktywów Domeksu, właściciela sieci Avans, podała spółka.>>>>

Ronson

Ronson może podnieść cel sprzedażowy mieszkań na bieżący rok, jeśli otrzyma pozwolenia na budowę czterech nowych projektów bez opóźnień, poinformował agencję ISBnews dyrektor finansowy spółki Tomasz Łapiński. Nie wyklucza, że cel sprzedażowy w 2015 sięgnie 1 tys. mieszkań. >>>>

Astarta

Astarta Holding jest w tym roku jest "ostrożna" w inwestycjach i spodziewany capex szacuje na poziomie 20 mln euro wobec 80 mln euro rok wcześniej, poinformował agencję ISBnews dyrektor ds. strategii spółki Mykola Kovalski. W 2015 roku grupa będzie decydować o nowych projektach inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie, czy zwiększaniu banku ziemi. Astarta Holding planuje uchwalenie stałej polityki dywidendowej, poinformował agencję ISBnews dyrektor ds. strategii spółki Mykola Kovalski. Astarta planuje obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 2,0x na koniec 2014 z 3,9x po 2013 roku, poinformował agencję ISBnews dyrektor ds. strategii spółki Mykola Kovalski. >>>>

Amica

Akcjonariusze Amiki Wronki zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 27,21 mln zł na dywidendę za 2013 r., co da wypłatę na akcję w wysokości 3,50 zł, podała spółka. >>>>

Copernicus Securities

Obligacje własne serii A Copernicus Securities o wartości nominalnej 1000 zł każda zadebiutują w piątek, 6 czerwca, na rynku Catalyst, podała spółka. W kwietniu zarząd Copernicus Securities podjął uchwałę w zakresie przydziału 5000 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Nabywcami dwuletnich obligacji były zarówno instytucje finansowe, jak i osoby fizyczne. Marża wyniosła 350 bp ponad WIBOR, a odsetki będą wpłacane w okresach półrocznych.

Asbis

Akcjonariusze Asbis Enterprises Plc zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 3,33 mln USD na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,06 USD na akcję, podała spółka. >>>>

Gant Development

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ustanowił Radę Wierzycieli Gant Development, podała spółka. Na jej członków powołał Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie; BPS 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie; Skarb Państwa Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu; Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie działający w ramach Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych, reprezentowany przez Copernicus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie; Romualda Olbrycha. Na zastępców członków Rady Wierzycieli powołał Grzegorza Łubkowsiego; Technobud Nowy Sącz sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Nowym Sączu" – czytamy w komunikacie.

PKO BP

W ramach optymalizacji struktury grupy kapitałowej PKO Bank Polski przejmie specjalistów ds. IT i bezpieczeństwa oraz zasoby informatyczne z Inteligo Financial Services, zaś pozostała część spółki zostanie połączona z PKO BP Finat, poinformował bank. Efekt synergii w grupie bank określił na poziomie 5 mln zł rocznie. >>>>

Ciech

Ciech wykupił wszystkie tj. 16.000 obligacji serii 01 o wartości nominalnej 10.000 zł każda w celu zmniejszenia poziomu zadłużenia grupy i obniżenie kosztów odsetkowych, poinformowała spółka. >>>>