Cena docelowa jednej akcji spółki wyznaczona została na poziomie 8,83 zł.

Raport wydano przy rynkowej cenie papierów spółki wynoszącej 7,4 zł, o ponad 19 proc. mniej od najnowszych szacunków DM Banku BPS .

„Ostatnie lata to dla KRYNICKI RECYKLING okres znaczącego zwiększenia skali biznesu, poszerzenia terytorialnego zasięgu prowadzenia działalności operacyjnej oraz wprowadzenia do użytku nowych linii technologicznych. Skupiając się na trwałych relacjach z odbiorcami Spółka umacnia swoją pozycję na rynku oczyszczania stłuczki szklanej w Polsce. Obecnie naszym zdaniem Spółka skoncentruje się na dokończeniu rozpoczętych inwestycji i doprowadzeniu ich do pełnej zdolności operacyjnej. Biorąc pod uwagę specyfikę biznesu Spółki, zdolność do operacyjnego generowania gotówki po zakończeniu procesu inwestycyjnego oraz potencjalny rozwój sytuacji na rynku dokumentów DPR rozpoczynamy rekomendowanie KRYNICKI RECYKLING od wyceny z ceną docelową 8,83 PLN, która stanowi o blisko 19% potencjale i obliguje nas do wydania rekomendacji KUPUJ” – napisano w raporcie