Akcje serii T zostały zaoferowane w zamian za wkłady niepieniężne, w tym udziały w spółce Loger i obligacje zamienne serii E1 i E2.

Cenę emisyjną ustalono na kwotę 1,10 zł., to jest taką samą jaka była ustalona w sierpniu 2013 r. Akcje serii T zostaną pokryte wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. Sposób ich pokrycia jest także taki sam, jaki był ustalony w umowach objęcia akcji zawartych we wrześniu 2013 r. Oznacza to podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 26.938.020 zł do kwoty 34.666.200 zł" – czytamy w komunikacie.

Akcje zostały ponownie zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej tym samym inwestorom, z którymi były zawarte umowy objęcia akcji serii T we wrześniu 2013 r., to jest Piengjai Wiśniewskiej (członek rady nadzorczej Redan) i spółce Jazzalyn Limited.

Akcje serii T zostały zaoferowane w zamian za następujące wkłady niepieniężne:

- 100% udziałów w LOGER sp. z o.o. (…)

Reklama

- obligacje zamienne Redanu serii E1 wyemitowane w dniu 31 lipca 2013 r., w łącznej ilości sztuk 1.352 o wartości 100 zł każda, o wartości 135.200 zł,

- obligacje zamienne Redanu serii E2 wyemitowane w dniu 31 lipca 2013 r., w ilości sztuk 7.658 o wartości 100 zł każda, o wartości 765.800 zł oraz za wkład pieniężny w kwocie: 599.999,40 zł.

„Zostały zawarte umowy objęcia akcji nowej Serii T w ramach subskrypcji prywatnej, na opisanych powyżej zasadach. Dodatkowo umowa zawarta z Panią Piengjai Wiśniewską zawiera jej zobowiązanie do nie zbywania objętych akcji serii T w okresie 6 miesięcy od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Redan" - podkreślono.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2013 r. spółka odnotowała 465,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.