W ofercie publicznej PCC Rokita oferowanych było 1.588.264 akcji serii C (nowa emisja) oraz 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane). Łącznie oferowanych było 2.977.995 akcji, z czego 15 proc. w transzy indywidualnej, a 85 proc. w transzy instytucjonalnej.

Inwestorzy indywidualni złożyli w sumie 796 zapisów, na łączną liczbę 1.856.339 akcji. W wyniku dokonanego 16 czerwca 2014 r. przydziału w transzy indywidualnej zapisy zostały zredukowane o 76%. Akcje w transzy instytucjonalnej objęło w sumie 241 podmiotów, które złożyły zapisy na 2.531.296 akcji, czyli wszystkie akcje oferowane.

Cena emisyjna i cena sprzedaży wynosiła 33 zł.

„Po raz kolejny inwestorzy docenili nas jako solidną spółkę o zdywersyfikowanym modelu biznesowym. Te czynniki były ważne już podczas publicznych emisji obligacji, które konsekwentnie i regularnie prowadzimy od trzech lat. Dodatkowo dla inwestorów zainteresowanych akcjami istotne było to, że zainwestowane w ostatnich latach setki milionów złotych pomogły nam rozwinąć sprzedaż produktów specjalistycznych. Charakteryzują się one wyższymi marżami, a tego przecież oczekują inwestorzy" – powiedział prezes Wiesław Klimkowski, cytowany w komunikacie.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.

>>> Czytaj też: Pierwsza kaskadowa oferta obligacji PCC Rokita zakończona po dwóch dniach

„W najbliższych trzech latach chcemy dokończyć mocno zaawansowane inwestycje. Będziemy kontynuowali naszą strategię wzrostu dzięki dywersyfikacji i rozszerzaniu portfolio produktów specjalistycznych. Zwiększymy zdolności produkcyjne i przede wszystkim paletę oferowanych polioli, co umożliwi nam intensywny rozwój w tym obszarze. Ważną inwestycją będzie także nasze zaplecze badawcze, które jest istotne dla rozwoju produktów specjalistycznych" –powiedział wiceprezes Rafał Zdon, cytowany w komunikacie.

PCC Rokita odnotowało 58,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 266,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1101,19 mln zł w 2013 r. wobec 1056,89 mln zł rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.