Zarząd Komputronika rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 2,58 mln zł z zysku za rok obrachunkowy 2013/2014 na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,27 zł na akcję, poinformowała spółka.

"W związku z wypracowaniem w roku obrachunkowym 2013 (trwającym od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.) zysku netto w wysokości 12.202.574,87 zł, zarząd podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku w następujący sposób:

- przeznaczyć na wypłatę dywidendy część zysku tj. kwotę 2.584.534,23 zł, co daje 0,27 złotych dywidendy na jedną akcję,
- przeznaczyć na kapitał zapasowy pozostały zysk w wysokości 9.618.040,64 zł." - głosi komunikat.

W ubiegłym roku akcjonariusze Komputronika zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy części zysku netto za rok obrotowy 2012/2013, tj. kwotę 1,05 mln zł, co oznaczało 0,11 zł zysku na akcję.

Komputronik odnotował 23,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrachunkowym 2013/2014 (zakończonym 31 marca 2014 r.). W ujęciu jednostkowym zysk netto w w roku obrotowym 2013/2014 wyniósł 12,20 mln zł wobec 4,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.