Buy-back był prowadzony w celu realizacji Programu motywacyjnego za rok obrotowy zakończony 30 września 2013 r., zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity z 10 stycznia 2013 r.

"Spółka nabyła w okresie od 3 czerwca 2014 roku do 16 czerwca 2014 roku 32.004 sztuki akcji własnych. Akcje spółki były nabywane w transakcjach zawieranych za pośrednictwem domu maklerskiego ING Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka nie zawierała transakcji pakietowych" - czytamy w komunikacie.

Łączna cena nabycia 32.004 sztuk akcji własnych wyniosła 533.443,81 zł. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 16,65 zł, podano także.

"Z puli środków finansowych przeznaczonych stosownymi uchwałami zarządu Sygnity w ramach przedmiotowego upoważnienia walnego zgromadzenia na nabycie akcji własnych spółki do wykorzystania na ten cel pozostała kwota w wysokości 6.650,33 zł" - czytamy dalej.

Reklama

Po zakończeniu niniejszego programu oraz programu realizowanego w 2011 r. Sygnity posiada łącznie 330.000 akcji własnych, stanowiących 2,776 % udziału w kapitale zakładowym, nabytych w celu realizacji programów motywacyjnych na lata 2011-2013.

Zgodnie z uchwałami walnego zgromadzenia, łączna liczba nabytych akcji własnych nie mogła przekroczyć 600.000 sztuk akcji, a upoważnienie do nabywania akcji własnych zostało udzielone nie dłużej niż do 30 czerwca 2014 r.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

>>> Czytaj też: Sygnity ma portfel zamówień na II poł. roku obrotowego 2014 o wartości 186 mln zł