"Będzie to pionowy otwór badawczy, którego celem jest zbadanie potencjału węglowodorów w pokładach skał łupkowych" - głosi komunikat.

Planowana głębokość odwiertu to 4100 m. Prace wiertnicze, które potrwają około dwóch miesięcy wykona firma Exalo Drilling, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, podano również.

PGNiG podkreśla, że odwiert Będomin-1 to już 13 odwiert w poszukiwaniu gazu łupkowego i ostatni realizowany na Pomorzu w tym roku. Kolejnym etapem prac w tamtym rejonie będzie rozpoczęcie wierceń horyzontalnych wraz z zabiegami szczelinowania, które to prace zaplanowano na 2015 rok.

Aktualnie na Pomorzu trwają jeszcze prace na odwiercie Miłowo-1, natomiast zostały ukończone prace wiertnicze na odwiercie Tepcz-1.

Reklama

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.

>>> Czytaj też: PGNiG szuka węglowodorów. Firma rozpoczęła odwierty na Pomorzu