„Według szacunków zarządu skonsolidowana sprzedaż w pierwszych dwóch miesiącach kwartału - kwietniu i maju przekroczyła 859 milionów złotych, co oznacza ponad 22% wzrost w stosunku do tych samych miesięcy 2013 roku. W ocenie zarządu sprzedaż w czerwcu będzie również wysoka w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku" – czytamy w komunikacie.

Zdaniem zarządu szacunki wyników kwietnia i maja 2014 roku potwierdzają słuszność założeń ekonomicznych i rynkowych, na podstawie których zarząd sporządził prognozę wyników 2014 roku, obejmującą skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ABC Data prognozowane w wysokości 5,76 mld zł oraz skonsolidowaną EBITDA w wysokości 92,07 mln zł.

„Zarząd podtrzymuje w całości prognozę opublikowaną w maju 2014 roku" – podsumowano w informacji.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. W czerwcu 2011 roku ABC Data rozpoczęła sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych pod własną marką Colorovo. W 2013 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 4,82 mld zł.

>>> Czytaj też: ABC Data prognozuje wzrost przychodów do 5,76 mld zł w 2014 r.