Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Grupa Energa

Grupa Energa zawarła umowę z Bankiem Pekao, zmieniającą limit kredytu odnawialnego z kwoty 200 mln zł do kwoty 500 mln zł oraz termin ostatecznej spłaty kredytu z 12 października 2016 r. na 29 maja 2020 r., podała spółka. "Umowa zmieniająca stanowi umowę o największej wartości spośród wszystkich umów zawartych przez emitenta i jednostki od niego zależne ( tj. Grupę Energa) z Pekao S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy i z jej powodu łączne szacunkowe obroty Grupy Energa z Pekao SA wzrosły na dzień sporządzenia raportu do kwoty netto ok. 886 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wielton

Akcjonariusze Wielton zgodzili się na przeznaczenie 17,51 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 33,70 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,29 zł na akcję, podała spółka.>>>>

Wielton złożył ofertę wiążącą na 100% udziałów we francuskiej spółce Fruehauf Expansion SAS, podała spółka. Wartości transakcji nie ujawniono, ma ona zostać sfinansowana w 80% kredytem, a w 20% - ze środków własnych.>>>>

Unibep

Unibep podpisał umowę na budowę akademika w technologii modułowej w Norwegii, podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 33 mln zł netto. "Unibep SA informuje, że w dniu 26 czerwca 2014 podpisał umowę na realizację projektu w technologii modułowej pod nazwą Persaunet Utvikling AS Studentboliger w Trondheim w Norwegii. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz trzech budynków akademika. W budynkach znajdzie się 89 mieszkań o łącznej powierzchni 4 800m2" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy netto to 66,60 mln NOK, tj. - wg kursu NBP z 26 czerwca 2014 - 33,03 mln zł netto, podano także.

Zobacz też rekomendacje

Alchemia

Akcjonariusze Alchemii zdecydowali o upoważnieniu zarządu spółki do skupu akcji własnych stanowiących do 20% kapitału zakładowego spółki, wynika z uchwał przyjętych przez walne zgromadzenie. Cena za jedną akcję ma być nie wyższa niż 15 zł. >>>>

Grupa Duon

Grupa Duon podniosła prognozę skonsolidowanego zysku netto na ten rok do 17,5 mln zł z oczekiwanych wcześniej 12,9 mln zł, zaś prognozę przychodów - odpowiednio do 509,0 mln zł z 474,0 mln zł, podała spółka. >>>

MCI, PEManagers

Spółka z grupy MCI Management i fundusz inwestycyjny, w którym MCI posiada pośrednio większość certyfikatów inwestycyjnych sprzedali ponad 30% akcji sprzedano w drugiej transzy pre-IPO Private Equity Managers, spółki dominującej w grupie kapitałowej podmiotów zarządzających aktywami alternatywnymi typu private equity. >>>>

PCC Exol

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu 5,17 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,03 zł na akcję,podała spółka. >>>>

Rada nadzorcza PCC Exol powołała Mirosława Siwirskiego na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. RN powołała jednocześnie Rafała Zdona na stanowisko wiceprezesa zarządu. >>>>

PKP Energetyka

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę na obrót gazem ziemnym dla spółki PKP Energetyka, dzięki czemu od 1 lipca spółka może rozpocząć sprzedaż tego surowca, podała spółka. "Otrzymanie taryfy gazowej jest zwieńczeniem naszej wielomiesięcznej pracy nad poszerzeniem i uatrakcyjnieniem oferty. Jest to kolejny krok w procesie dywersyfikacji produktów i usług, który jeszcze bardziej umocni stabilną i ugruntowaną pozycję PKP Energetyka. Już w trakcie procesu uzyskiwania pozwoleń na obrót gazem rozpoczęliśmy rozmowy z obecnymi klientami biznesowymi. Stanowią oni duży potencjał do rozwoju na liberalizującym się rynku gazu" - powiedział członek zarządu PKP Energetyka Wojciech Szwankowski, cytowany w komunikacie.

PKP

Proces sprzedaży nieruchomości kolejowych idzie zgodnie z założeniami Polskich Kolei Państwowych (PKP) i zaplanowane na ten rok ponad 230 mln zł wpływów z tego tytułu zostanie zrealizowane, poinformował agencję ISBnews dyrektor zarządzający ds. nieruchomości PKP Jarosław Bator. Według niego, spółka prowadzi kolejne rozmowy ws. zagospodarowywania terenów kolejowych m. in. z sieciami sklepów i deweloperami. Walczy także o powrót alkoholu do restauracji dworcowych.>>>>

Unibep

Skonsolidowany portfel zamówień Unibepu na lata 2014-2017 jest szacowany obecnie łącznie 3,71 mld zł, a spółka uczestniczy w przetargach na kolejne umowy o łącznej szacunkowej wartości ok. 3,5 mld zł, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>

Bioton

Bioton, SciGen, SciGen BioPharma oraz Anglo Gulf FZE zawarły warunkową umowę sprzedaży przez singapurską spółkę zależną SciGen, 50,01% udziałów w indyjskiej SciGen BioPharma na rzecz na rzecz Anglo Gulf za 7 mln USD, podał Bioton. Zamknięcie transakcji przewidywane jest do sierpnia br. "Bioton informuje, że w dniu 26.06.2014 r. spółka, jednostka zależna spółki – SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze, posiadająca 50,01 % udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd z siedzibą w Indiach (d. Shreya Biotech Private Ltd), SciGen Indie, Tek - Gen Holdings z siedzibą na Cyprze oraz Anglo Gulf FZE z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zawarły warunkową umowę sprzedaży udziałów na rzecz Anglo Gulf" - czytamy w komunikacie.

ZPC Mieszko

Akcjonariusze Zakładów Przemysłu Cukierniczego Mieszko zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto za 2013 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Z.P.C. „Mieszko" S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy 2013, uchwala: zysk za rok 2013 w wysokości 30.353.906,45 zł netto przeznaczać na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwałach walnego.

Serinus

Ze względu na pogarszający się stan bezpieczeństwa, Serinus uznał za wskazane czasowe zawieszenie działań związanych z zagospodarowaniem pól na Ukrainie, choć będzie kontynuował produkcję, podała spółka. >>>>>

IMC

IMC wykupiło wszystkie obligacje serii A o wartości 7,8 mln USD, podała spółka. Transakcja jest częścią strategii optymalizacji biznesu zaplanowanej na 2014 r. "IMC nabyło obligacje w celu ich umorzenia. Wykup obligacji nastąpił w dniu ich zapadalności, tj. 25 czerwca 2014 r. Łączna cena wykupu razem z odsetkami wyniosła 93 006 762,89 hrywien (tj. 7 827,6 tys. dolarów wg kursu Narodowego Banku Ukrainy z 25 czerwca 2014 r.)" – czytamy w komunikacie. Transakcja jest częścią planu zakładającego restrukturyzację i optymalizację zadłużenia, podkreślono również.

Vistal

Vistal Gdynia uzyskała zlecenie od Bilfinger Infrastructure na kompleksowe wykonanie i montaż konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Wisłok w Rzeszowie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 17 mln zł netto. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie i montaż konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Wisłok w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. 'Budowa drogi od ulicy Załęskiej do ulicy Lubuskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok w Rzeszowie' realizowanego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie przez Generalnego Wykonawcę firmę Bilfinger Infrastructure. Wynagrodzenie spółki określone w umowie wynosi 20,9 mln zł brutto z VAT (tj. 17 mln zł netto) - czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, który stanowi zatwierdzenie spółki jako podwykonawcy przez zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, podano także.

CCC

Akcjonariusze CCC zdecydowali o przeznaczeniu 61,44 mln zł na dywidendę z zysku za 2013 rok, co da wypłatę w wysokości 1,60 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Orbis

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie dywidendy, w wysokości 69,11 mln zł, co daje 1,50 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Rada nadzorcza Orbisu powołała w skład zarządu IX kadencji Gilles'a Stephane Clavie na prezesa, podała spółka. >>>>

Work Service

Akcjonariusze Work Service postanowili przeznaczyć zysk osiągnięty za 2013 rok w kwocie 4,6 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

Grodno

Grodno zdecydowało o zawieszeniu oferty publicznej akcji serii C, podała spółka. Wcześniej Grodno ustaliło przedział cenowy, w ramach którego miały być przyjmowane deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii C, od 3,90 zł do 4,30 zł za jedną akcję. Grodno liczyło na ok. 14 mln zł na kontynuację rozwoju biznesu.

Rawlplug

Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 10,74 mln zł z zysku za 2013 r., wynoszącego 12,35 mln zł, na wypłatę dywidendy, co daje 0,33 zł na akcję, podała spółka. >>>>