"Wysokość dywidendy dla akcjonariuszy wynosi 1.200.000,00 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 30.000.000. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,04 zł Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy 2013 (dzień dywidendy) wskazano na wtorek 26 sierpnia 2014 roku. Termin wypłaty dywidendy nastąpi do wtorku, dnia 30 września 2014 roku" – czytamy w uchwałach walnego.

Solar Company odnotowało 3,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 15,10 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 9,27 mln zł wobec 17,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Solar Company S.A. jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od kwietnia 2012 r.