W kwietniu spółka informowała, że akcjonariusze Gant Development będą decydować 22 lipca o odwołaniu prezesa zarządu Krzysztofa Brzezińskiego, a także członków rady nadzorczej, wyborze rewidenta do spraw szczególnych, powołaniu niezależnego audytu prawnego i finansowego grupy oraz emisji do 13,5 mln akcji serii W bez prawa poboru.

Grupa kapitałowa Gant Development w upadłości układowej jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Aktywność deweloperska koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami.